ADK ČR greybox teze
cz | en | 2024/2025

nepřihlášený uživatel přihlásit

jazyk: cz | en | de | fr

podle kategorie

Mezinárodní vztahy / International affairs

tezedebaty
Aktivní účast ve vojenských zahraničních misích je v zájmu České republiky4
Čína by měla přestat okupovat Tibet1
Demokratické země by neměly uzavírat obchodní dohody se zeměmi porušujícími lidská práva.9
EU by měla být zastoupena v Radě bezpečnosti namísto Francie a Británie1
EU by měla do roku 2020 přijmout Ukrajinu za člena25
EU by měla otevřít hranice imigrantům2
EU by měla otevřít hranice imigrantům (P)70
EU by se měla více angažovat ve světových záležitostech6
Globální vesnice potřebuje nového správce1
Je třeba bát se Ruska3
Každá země má právo vlastnit jaderné zbraně9
Každý národ by měl mít právo na sebeurčení43
Léky určené pro africký trh by neměly podléhat patentové ochraně (P)9
Liberalizace obchodu s potravinami je cestou z potravinové krize45
Liberland by měl být mezinárodně uznávaným státem2
Měli bychom bojkotovat OH v Číně10
Měli bychom reformovat Radu bezpečnost OSN (P)57
Měly by být zřízeny Spojené státy evropské (P).10
Mezinárodní ekonomické sankce přináší více škody než užitku47
Mezinárodní společenství by mělo preventivně útočit na země vyvíjející jadernou zbraň24
Mezinárodní společenství by mělo vojensky intervenovat v Sýrii21
Mezinárodní společenství by mělo zasahovat do vnitřního vývoje méně rozvinutých zemí51
Mezinárodní společenství by nemělo zasahovat do vývoje jiných zemí3
Mezinárodní trestní soud by měl být zrušen2
Mírové soužití islámského světa a západní civilizace je možné95
Mučení osob podezřelých z terorismu je ospravedlnitelné4
NATO by mělo okupovat Sýrii22
Neměli bychom vyjednávat s teroristy7
Nobelova cena míru je ve správných rukou Baracka Obamy0
Organizace dobrovolné pomoci by se měla změnit8
Pero je mocnější než meč5
Pomoc rozvojovým zemím by se měla změnit11
Preventivní válka je ospravedlnitelná6
Pro ČR by byla přínosná vojenská základna USA na našem území2
Přístup společnosti ČR k evropské ústavě by se měl změnit1
Revoluce v arabských zemích přinesou více škody než užitku10
Rozvojové země potřebují volný obchod spíše než rozvojovou pomoc62
Situace v Číně spěje k revoluci40
Státy BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) jsou hrozbou pro Evropu2
Státy by měly mít právo na jaderné zbraně1
Státy porušující lidská práva by neměly mít přístup na olympijské hry2
Sudán se neměl rozdělit1
V boji s chudobou "třetího světa" bychom měli postupovat jinak než doposud1
Velké sporotvní akce by neměly být pořádány v zemích porušující lidská práva15
Vlády by neměly vykupovat své občany unesené teroristy4
Vojenská intervence mezinárodních společenství do zemí s občanskými nepokoji je oprávněná.2
Výhody turistiky převyšují nevýhody1
Výstavba prvků protiraketové obrany je pro Evropu přínosem1
Výstavba radarového zařízení v Brdech je pro ČR přínosem1
Zahraniční politika ČR by se měla změnit (P)4
Zahraniční politika EU by se měla změnit6
Západní země by měly bojovat proti dětské práci v zemích třetího světa (P)34
Západní země by měly otevřít své hranice imigrantům1
Zrušení „sweatshopů“ v zemích třetího světa by přineslo více škody než užitku.1