ADK ČR greybox teze
cz | en | 2023/2024

nepřihlášený uživatel přihlásit

jazyk: cz | en | de | fr

podle kategorie

tezedebaty
A bude hůř7
Adekvátním trestem za spoilování filmů a seriálů je výprask3
Adoptované děti by neměly mít právo v dospělosti získat informace o identitě svých biologických rodičů4
Aktivní účast ve vojenských zahraničních misích je v zájmu České republiky4
Aktivní volební právo by měli mít jen vysokoškolsky vzdělaní občané.1
Aktivní volební právo by měli mít občané starší 16 let36
Aktivní volební právo by měli občané získávat na základě absolvování znalostního testu2
Alejwiki by neměla existovat1
Anonymita na internetu by měla být opuštěna7
Antikoncepční prostředky by měly být poskytovány zdarma3
Arabům by neměla být věnována zvýšená pozornost při bezpečnostních prohlídkách3
Ateisté by neměli slavit Vánoce.1
Automatizace výroby je krok správným směrem.1
Beatles jsou větší než Ježíš3
Bezdomovcům by mělo být poskytováno zdarma jídlo a přístřeší.1
Bílá nemoc: Dr. Galén měl lék na bílou nemoc poskytnout všem2
Bio-paliva přináší více škody než užitku2
Boarding schools jsou přínosné pro vzdělávací systém ČR2
Body positivity přináší více škody než úžitku1
Bohatství by nemělo být považováno za životní úspěch a cíl12
Boj proti globálnímu oteplování přináší více škody než užitku61
Bojové sporty (jako box nebo MMA) by měly být zakázány.3
Branná povinnost by měla být znovu zavedena13
Branná povinnost by současným mladým prospěla3
Bratři Mašínové jsou hrdinové43
Budoucnost Evropy je v imigraci3
Být mladý je zábava8
Cancel culture přináší více škody než užitku1
Celebrity jsou špatným vzorem pro mládež6
Ceny špičkových léků by měly být regulovány2
Cenzura internetu je žádoucí7
Cenzura je žádoucí2
Cílem bytí je rozkoš10
Cílená reklama by měla být zakázána1
Církev je v XXI. století přežitkem4
Církve by měly být financovány jen z darů nebo příspěvků věřících (P)2
Církve by měly povinně oddávat homosexuální páry.15
Civilizované společnosti by neměly využívat zvířata k vědeckým účelům1
Část hodin literatury na středních školách by měla být nahrazena výukou klasických filmů2
Část výukových předmětů na českých SŠ by měloo být vyučováno v angličtině1
Česká republika by měla bojovat proti populismu1
Česká republika by měla bojovat proti populismu (P).2
Česká republika by měla lépe řešit problematiku bezdomovectví (P)1
Česká republika by měla mít vlastního maskota, který by reprezentoval naši zemi (P)3
Česká republika by se měla stát monarchií3
Česká republika by se měla vypořádat se svou minulostí46
Česká republika je úspěšnou zemí1
Česká republika nepotřebuje nadzvukové bojové stíhačky1
České předsednictví Rady EU je úspěchem6
České školy by měly vést k vlastenectví (P)2
České školy by neměly zakazovat studentům využívat AI1
Čína by měla přestat okupovat Tibet1
Činnost církví by měli financovat jen věřící9
Členové vlády by měli mít zakázáno vlastnit velké podniky3
Členy parlamentu by měli být náhodně vybraní občané místo volených politiků.1
Člověk by měl udat svého souseda, pokud by věděl, že krátí stát na daních.1
Člověk by neměl chovat zvířata jako domácí mazlíčky2
Člověk by se měl vrátit na Měsíc1
ČR by měla bojovat proti zadlužení svých občanů (P)51
ČR by měla co nejdříve přijmout euro38
ČR by měla finančně motivovat občany k vyšší porodnosti7
ČR by měla lépe chránit oběti domácího násilí (P)61
ČR by měla omezit konzumaci alkoholu (P)4
ČR by měla omezit spotřebu cukru (P)1
ČR by měla přestat poskytovat rozvojovou pomoc2
ČR by měla přijmout opatření k boji s COVID-19 (P)1
ČR by měla přijmout opatření k vyrovnání výše platu mužů a žen (P)34
ČR by měla reformovat daňový systém (P)69
ČR by měla uznat nezávislost Taiwanu1
ČR by měla vyhlásit neutralitu2
ČR by měla zabránit vylidňování venkova (P)30
ČR by měla zavést daň na nezdravé potraviny1
ČR by měla zavést hranolkovou daň17
ČR by měla zavést kvóty na minimální počet žen v Poslanecké sněmovně24
ČR by měla zavést monarchii2
ČR by měla zvýšit podporu technických oborů vysokých škol na úkor oborů humanitních a sociálních11
ČR by na svém území měla zakázat TikTok.6
Další vývoj umělé inteligence není žádoucí45
Debata přináší více škody než užitku10
Debatní turnaje by měly být spíše v přírodě, než ve městech2
Debatní turnaje by pro studenty OG měly být školní akce1
Debatní turnaje jsou lepší ve městech než na vesnici4
Demokracie a lidská práva by měly mít přednost před ekonomickými zájmy.1
Demokracie je o maximalizaci svobod2
Demokracie není nejlepším řešením v zemích třetího světa4
Demokracie není nejlepším státním zřízením pro rozvojové země27
Demokratické strany by měly odmítat KSČM jako koaličního partnera.3
Demokratické země by neměly uzavírat obchodní dohody se zeměmi porušujícími lidská práva.9
Demokratické země by nikdy neměly omezovat občany ve vyjadřování názoru42
Demokraticky zvolení islamisté jsou lepší než sekulární diktátoři27
Demonstrace a hnutí proti islámu by měly být zakázány4
Dětem by neměly být čteny pohádky2
Děti by měly mít volební právo vykonávané jejich zákonnými zástupci7
Děti by měly ve svém volném čase vykonávat alespoň jeden sport1
Děti by neměly mít přístup k elektronickým komunikačním zařízením.2
Děti by se měly změnit2
Digitální komunikace je pro lidstvo důležitější než kontakt tváří v tvář1
Diktatura je dobrý způsob vlády1
Diktatura je progresivní způsob vlády3
Díky bohu za Ameriku4
Divadla by měla být podporována z veřejných zdrojů.1
Dobrovolnictví by mělo být pro studenty SŠ povinné2
Docházka do mateřské školy by měla být v posledním roce před nástupem na základní školu povinná (P)4
Dokumenty jsou dobrým prostředkem společenské změny1
Domácí úkoly by měly být zrušeny18
Doping v profesionálním sportu by měl být legalizován1
Doping ve sportu by měl být povolen17
Doprava by se měla změnit.13
Doprava v ČR by se měla změnit13
Dost bylo rasizmu11
Dotace na veřejnou dopravu by měly být zrušeny. (P)0
Držení střelných zbraní soukromými osobami by mělo být zakázáno13
Držení střelných zbraní v USA by mělo být omezeno1
Ekologie škodí lidem.1
Elektronická kniha je lepší než papírová1
Encyklopedický všeobecný přehled je přežitek2
Energetická politika státu by se měla změnit3
EU by měla být zastoupena v Radě bezpečnosti namísto Francie a Británie1
EU by měla dávat přednost snižování příjmové nerovnosti před ekonomickým růstem55
EU by měla do roku 2020 přijmout Ukrajinu za člena25
EU by měla mít právo vetovat schodkové rozpočty svých členských států3
EU by měla otevřít hranice imigrantům2
EU by měla otevřít hranice imigrantům (P)70
EU by měla více podporovat Ukrajinu5
EU by měla zásadně snížit své ekologické cíle.1
EU by měla zavést jednotná pravidla pro fungování trhu práce45
EU by měla zavést kvóty pro zastoupení žen v národních parlamentech členských zemí (P)21
EU by měla zavést přísnější sankce vůči zemím, které výrazně omezují práva a svobody LGBTQ+ menšiny1
EU by se měla více angažovat ve světových záležitostech6
EU je přínosem3
EU selhala8
EU si zaslouží Nobelovu cenu míru2
Eutanázie by se měla legalizovat15
Euthanázie je ospravedlnitelná2
Euthanázie je vhodnou alternativou pro nevyléčitelně nemocné1
Evropa by měla opustit koncepci sociálního státu60
Evropská identita by měla být důležitější než národní identita3
Evropská unie by měla mít svou vlastní televizi.1
Evropská unie by měla upustit od rozvoje jaderné energie.1
Extremistické strany by měly být zakázány 1
Facebook je škodlivý10
Fast-food je škodlivý2
Filmy a seriály by se neměly točit podle příběhů z knih.16
Firmy by měly zveřejňovat příjmy každého svého zaměstnance4
Fitness a výživoví influenceři na sociálních sítích přináší více škody než užitku25
Fotbalové kluby by měly platit zásah policie na fotbalových stadionech9
Fyzické tresty by měly být zavedeny6
Fyzické tresty jsou do určité míry vhodným nástrojem k výchově dítěte.1
Genetická modifikace člověka je žádoucí. 1
Globální vesnice potřebuje nového správce1
Graffiti je umění2
Hanobení státních symbolů by mělo být zakázáno1
Harry Potter a kámen mudrců: Studenti v Bradavicích by neměli být rozřazováni do kolejí16
Harry Potter neměl být nikdy napsán2
Historická města (např. Praha, Český Krumlov nebo Barcelona) by měla zavést výrazný turistický poplatek za vstup do centra1
Hlas mladých voličů (do 26 let) by měl mít ve volbách dvojnásobnou váhu15
Hollywood by neměl vyučovat historii.1
Hollywood je škodlivý4
Hollywood škodí světu4
Homeopatika by měla být zakázaná1
Homer Simpson je vzorem ideálního muže4
Homofobie a projevy nenávisti vůči LGBTQ+ komunitě by měly být trestné.1
Homosexuální páry by měly mít právo adoptovat děti15
Homosexuální páry by měly mít právo uzavřít manželství2
Hotovost by měla být zrušena2
Hrací automaty a video-loterijní terminály by měly být zakázány4
Hraní počítačových her by se mělo stát olympijskou disciplínou7
Hranice pro odchod do důchodu pro politiky by měla být zavedena1
Hranice trestní odpovědnosti by měla být snížena8
Hudební výchova je lepší než výtvarná výchova1
Chudoba způsobuje terorismus3
Chytré telefony škodí mladistvím1
Imigranti jsou pro svou cílovou zemi přínosem.2
Influencerům by měl být zakázáno propagovat komerční produkty a služby.3
Informace ze soukromého života politiků by se neměly zveřejňovat2
Internátní školy vedou k lepšímu vzdělání a výchově žáků3
Izrael a Palestina by měli vytvořit společný stát7
Já bych ty internety zakázala3
Jakékoli tělesné tresty na dětech jsou škodlivé7
Jako sportovní novinář byste tuto informaci zveřejnili. 3
Jako úspěšná žena bychom měli zůstat singl.1
Jako vláda Panoptikonu, by jsme měli přerozdělit štěstí. 1
Je běda můžům, kterým žena vládne1
Je lepší být dítětem než dospělým. 1
Je lepší být krásný než chytrý8
Je lepší být patníkem než rohožkou1
Je lepší být Sněhurkou než Červenou Karkulkou7
Je lepší držet hubu a krok, než dělat hrdinu a provokovat3
Je lepší lásku poznat a být zklamán, než ji nepoznat3
Je lepší obětovat jednoho k záchraně pěti1
Je lepší protestovat a poškodit budoucnost svých dětí, než mlčky souhlasit s autoritativním/diktátorským režimem40
Je lepší se narodit chudý než extrémně bohatý10
Je lepší trpět pro své přesvědčení, než žít klidný život se svědomím toho, že jsem mlčel2
Je lepší vyprávět než poslouchat1
Je lepší zlobit než být hodný2
Je lepší Žlutá ponorka nežli Už koníček pádí1
Je třeba bát se Ruska3
Je třeba chránit identitu a soukromí mladistvých pachatelů trestné činnosti3
Je v zájmu velkých náboženských organizací zastávat progresivnější postoje. 2
Je vhodný čas na 4. Pražskou defenestraci1
Jedničkáři by měli mít právo nechodit do školy.4
Jednorázové plastové obaly by měly být zakázány8
Ježibaba z perníkové chaloupky se zachovala správně6
Ježíšek by měl zveřejnit kompletní podklady pro své hodnocení12
Ježíšek je lepší než Santa Claus5
Jidáš do maturity z češtiny nepatří1
Jíst maso je špatné14
Jste pro zavedení školních uniforem?0
Kamenné knihovny ztratily svůj význam4
Kapitán Amerika je lepší než Iron Man1
Kategorie ocenění zábavního průmyslu by neměly být oddělené podle pohlaví1
Katolická církev by měla zrušit povinnost celibátu kněží25
Káva by měla být levnější. 1
Každá země má právo vlastnit jaderné zbraně9
Každý bezdomovec by měl mít právo na jídlo a přístřeší5
Každý by měl mít povinnost darovat krev1
Každý by měl mít povinnost darovat krev.2
Každý by měl mít právo bez omezení držet střelnou zbraň.2
Každý by měl mít právo bránit svůj majetek se zbraní v ruce i za cenu usmrcení zloděje30
Každý národ by měl mít právo na sebeurčení43
Každý středoškolák by měl povinně strávit rok studiem v zahraničí21
Kdo uspokojí základní potřeby sebe a své rodiny, má morální povinnost věnovat přebytečné bohatství na odstranění chudoby2
Kdyby existovali duchové, měli by mít právo kandidovat ve volbách10
Kdybychom věděli o existenci mimozemské civilizace, měli bychom se snažit ji zkontaktovat. 2
Když člověk otupí, stane se tupým. 1
Kočky jsou lepší než psi5
Kofein by měl být zakázán na vzdělávacích akcích ADK1
Kolektivní uspořádání společnosti je lepší než individualismus.1
Komentování příspěvků na sociálních by mělo být zakázáno2
Komercializace vesmíru není žádoucí34
Komunitní dobročinná činnost by měla být pro studenty SŠ povinná v jejich volném čase3
Koncepce českého školství by měla být od základu změněna (P)66
Konec pohádky o perníkové chaloupce by se měl změnit2
Kouření na veřejných místech by se mělo změnit2
Kouření v restauracích by mělo být zakázáno10
Kouření ve veřejných prostorách by mělo být zakázáno16
Krádež za účelem nakrmení rodiny je ospravedlnitelná2
Kriminální činnost je geneticky předurčena1
Krym by se měl stát součástí Ruské federace1
Kryptoměny by měly být zakázány53
Křesťanství dělá lidi lepšími2
KSČM by měla být zakázána17
Kultura by neměla být podporována z veřejných zdrojů.2
Kultura je důležitější než lidská práva1
Kvůli technologiím se cítíme více sami4
Láska je jen slovo1
Lékaři by měli policii hlásit podezření na domácí násilí12
Léky určené pro africký trh by neměly podléhat patentové ochraně (P)9
Letní prázdniny v ČR1
Letošním maturantům by měla být odpuštěna maturita1
Lež má krátké nohy2
Liberalizace obchodu s potravinami je cestou z potravinové krize45
Liberland by měl být mezinárodně uznávaným státem2
Lidé by měli být placeni za aktivní účast ve volbách.1
Lidé by měli mít právo žádat po svých rodičích odškodnění za náboženskou indoktrinaci v dětství9
Lidé by neměli jíst maso7
Lidé s nezdravým životním stylem (za předpokladu že je to zjistitelné) by měli platit více za zdravotní pojištění25
Lidé žijící zdravým životním stylem by měli platit nižší zdravotní pojištění. 1
Lidé, kteří odmítnou očkování proti COVID-19, by měli mít povinnost hradit si náklady spojené se zdravotní péčí, pokud touto nemocí onemocní.1
Lidem by mělo být zakázáno sdružovat se k obraně své komunity se zbraní v ruce6
Máme jazyk, máme vlajku, máme hymnu, měli bychom mít svůj vlastní stát?0
Manželská nevěra by měla být trestná3
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze by měl být obnoven1
Marihuana by měla být legalizována21
Masové používání hormonální antikoncepce přináší více škody než užitku1
Maturantům 2019/2020 by měla být prominuta maturita1
Maturita v ČR by neměla obsahovat povinné předměty11
Maturita z matematiky by měla být povinná16
Maturita z matematiky by neměla být povinná1
Maturitu by měl letos dostat každý13
Média by měla informovat o ženském sportu se stejnou frekvencí jako o sportu mužském1
Média by měla mít zakázáno informovat o soukromém životě celebrit5
Média by měla zveřejňovat identitu a soukromé údaje osob, které jsou podezřelé z válečných zločinů2
Média by neměla do debat zvát popírače klimatické změny9
Média ovlivňují výsledky voleb2
Medializace soudních procesů přináší více škody než užitku 8
Měla být zavedena nová "cukrová" daň2
Měli bychom bojkotovat OH v Číně10
Měli bychom dát ruce pryč od jádra1
Měli bychom debatovat pouze v českém jazyce1
Měli bychom legalizovat obchod s lidskými orgány.56
Měli bychom legalizovat squatting1
Měli bychom legalizovat všechny drogy14
Měli bychom podporovat ekoterorismus2
Měli bychom podporovat hacktivismus1
Měli bychom podporovat legalizaci marihuany3
Měli bychom podporovat nahrazování lidské práce umělou inteligencí5
Měli bychom podporovat novou výstavbu, přestože změní historickou tvář obce3
Měli bychom podporovat stavbu národního stadionu1
Měli bychom podporovat vývoj a užívání geneticky modifikovaných organismů47
Měli bychom podporovat vývoj umělé inteligence31
Měli bychom předat území Ukrajiny Rusku.1
Měli bychom reformovat Radu bezpečnost OSN (P)57
Měli bychom se snažit o asimilaci migrantů proudících do Evropy.1
Měli bychom se vzdát národních jazyků na úkor jednoho světového jazyka.2
Měli bychom se zasadit o změnu atmosféry adventu1
Měli bychom se zasadit o změnu atmosféry Vánoc2
Měli bychom třídit odpad1
Měli bychom zakázat extrémistické strany1
Měli bychom zakázat Facebook1
Měli bychom zakázat Free-to-play hry2
Měli bychom zakázat konsolidaci vlastnictví médií17
Měli bychom zakázat potraty20
Měli bychom zakázat pozitivní vyobrazování bývalých utlačovatelů1
Měli bychom zakázat prodej produktů vyrobených v zemích třetího světa pomocí dětské práce1
Měli bychom zakázat reklamu na alkoholické nápoje4
Měli bychom zakázat sponzorování sportovních akcí fastfoodovými společnostmi5
Měli bychom zavést 100% dědickou daň66
Měli bychom zavést kvóty na zastoupení žen ve vedení soukromých společností11
Měli bychom závest likeometer1
Měli bychom zavést progresivní daň.3
Měli bychom zavést prohibici5
Měli bychom zavést slepé hlasování.16
Měli bychom zavést systém osobních uhlíkových povolenek2
Měli bychom zavést školné na veřejných vysokých školách4
Měli bychom zavést trest smrti51
Měli bychom zavést univerzální základní příjem1
Měli bychom zavést většinový volební systém3
Měly by být zřízeny Spojené státy evropské (P).10
Městská hromadná doprava by měla být zdarma4
Mezinárodní den žen by měl být státním svátkem. 1
Mezinárodní ekonomické sankce přináší více škody než užitku47
Mezinárodní měnový fond přináší více škody než užitku64
Mezinárodní společenství by mělo podporovat rozvoj jaderné energetiky25
Mezinárodní společenství by mělo preventivně útočit na země vyvíjející jadernou zbraň24
Mezinárodní společenství by mělo vojensky intervenovat v Sýrii21
Mezinárodní společenství by mělo zasahovat do vnitřního vývoje méně rozvinutých zemí51
Mezinárodní společenství by nemělo zasahovat do vývoje jiných zemí3
Mezinárodní trestní soud by měl být zrušen2
MHD by měla být zdarma.26
MHD by se měla změnit2
Miley Cyrus škodí.1
Miloš Zeman škodí ČR.1
Minimální mzda by měla být zrušena66
Mírové soužití islámského světa a západní civilizace je možné95
Mít veřejné služby v soukromých rukách je lepší než ve vlastnictví státu1
Mládež by měla mít větší slovo ve společnosti2
Mládež by se měla změnit1
Mládežnické politické strany v Evropě mají budoucnost1
Mladí lidé by neměli mít právo vlastnit účet na Facebooku0
Móda by se měla změnit1
Móda je škodlivá8
Modelky by neměly být podvyživené.11
Modelky jsou přínosem společnosti5
Moderní masové komunikační prostředky a technologie ohrožují svobodu a soukromí jednotlivce4
Morava a Slezsko jsou lepší než Čechy7
Mučení osob podezřelých z terorismu by mělo být legalizováno.3
Mučení osob podezřelých z terorismu je ospravedlnitelné4
Muslimské dívky by měly mít právo se ve škole zahalovat.16
Muži jsou lepší než ženy3
Muži mají jednodušší život než ženy14
Na českých gymnáziích by měla být rozšířena výuka tělocviku2
Na českých středních školách by mělo být zavedeno povinné nošení školních uniforem14
Na českých středních školách by se v humanitních a společenskovědních předmětech mělo zkoušet spíše formou psaní esejí, než testováním znalostí zapamatovaných z probírané25
Na českých školách by mělo být znovuzavedeno užívání tělesných trestů8
Na českých vysokých školách by mělo být zavedeno školné.1
Na debatních turnajích by neměl být vyžadován formální styl oblékání 7
Na GNA by měl být zaveden "zimní čas"1
Na gymnáziích by měla výuka začínat nejdříve v 9 hodin1
Na gymnáziu stráví člověk nejlepší 4 roky svého života1
Na středních školách by měl být zvýšen počet hodin přírodovědných předmětů na úkor humanitních věd.1
Na školách by měl být zaveden systém rozdělování studentů do tříd podle výsledků.1
Na školách by měla být zavedena povinná náboženská výchova.1
Na školách by mělo být zavedeno více hodin tělesné výchovy.3
Na školách by měly být znovuzavedeny fyzické tresty11
Na Vánoce by se neměly rozdávat dárky.14
Na všech školách by měly probíhat povinné hodiny náboženství25
Na všechny studijní obory s maturitou by měly být povinné přijímací zkoušky.4
Na základních školách by měla být povinná sexuální výchova4
Na ZŠ by mělo být zakázáno používání mobilních telefonů i o přestávkách8
Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež v našem městě by se měla změnit3
Náboženství přineslo více škody než užitku5
Nacionalismus přináší více škody než užitku.1
Náplň tělesné výchovy potřebuje změnu3
Náprava pachatele by měla být hlavním účelem trestu51
Národní knihovna Jana Kaplického patří do Prahy1
Nárůst zakázkové ekonomiky přináší více škody než užitku48
Násilné počítačové hry by měly být zakázané16
NATO by mělo okupovat Sýrii22
NATO je přežitek1
Název Gymnázia Nymburk by měl být změněn na Gymnázium Bohumila Hrabala3
Negace by měla vyhrát7
Negace by měla vyhrát tuto debatu3
Nehas, co tě nepálí3
Němčina je lepší než španělština1
Neměli bychom odpouštět diktátorům77
Neměli bychom vyjednávat s teroristy7
Neo by si měl zvolit modrou pilulku7
Neobydlené byty a domy by měly přejít do vlastnictví obcí29
Neomezená spotřeba je ostudou2
Nepolitici se zkušenostmi z praxe jsou lepšími kandidáty do parlamentu než kariérní politici.11
Nezaměstnaní by měli mít povinnost si svoje sociální dávky odpracovat12
Nezaměstnaní by neměli mít právo volit1
Nezletilé dívky by neměly mít právo podstoupit potrat bez souhlasu rodičů. 4
Nobelova cena míru je ve správných rukou Baracka Obamy0
Novela zákona o pozemních komunikacích je krok správným směrem69
Novoroční předsevzetí jsou nesmysl2
Nový rok by se v Česku měl slavit jinak1
Oba rodiče by měli mít povinnost strávit určitý čas na rodičovské dovolené (P)3
Oba rodiče by měli na rodičovské dovolené strávit srovnatelný čas4
Obamův plán řešení ekonomické krize je cestou ke zkáze7
Občané by měli aktivně zasahovat bezprostředně při policejních akcích, které podle nich překračují nezbytně nutnou míru. 1
Občané by měli mít právo odvolat své politické zástupce v referendu2
Občané by neměli mít právo držet střelné zbraně4
Občané starší 70 let by neměli mít právo volit.13
Občané žijící dlouhodobě mimo svou původní zemi by neměli mít právo účastnit se v domovské zemi voleb17
Občanská neposlušnost je platnou formou protestu5
Obchodní řetězce v ČR by se měly změnit12
Obchody by měly být ve sváteční dny zavřeny1
Obchody by měly mít o svátcích a nedělích zavřeno3
Očkování by mělo být povinné1
Odborná a naučná literatura (učebnice, studie, odborné a naučné knihy, časopisy a články) by měla být dostupná zdarma14
Odklon od jaderné energie je krok správným směrem1
Odměňování špičkových manažerů by se mělo změnit1
Ochrana životního prostředí (v našem městě) by se měla změnit23
Olympijské hry by měly být zrušeny10
Olympijské hry patří do Prahy3
Olympijské hry v roce 2016 patří do Prahy2
Omezení svobody pohybu dětí a mládeže na internetu je ospravedlnitelné3
Organizace Děti Země přináší více škody než užitku.1
Organizace dobrovolné pomoci by se měla změnit8
Organizované náboženství je v dnešní době škodlivé77
Orgány pro transplantaci by měly být přednostně poskytnuty lidem se zdravým životním stylem12
Osamělé a neprovdané ženy by měly mít možnost podstoupit umělé oplodnění1
Osidlování prázdných domů squattery by mělo být povoleno4
Oslava Vánoc by se měla změnit1
Osmiletá gymnázia by měla být zakázána13
Osoby v paliativní péči by měly mít právo na eutanazii nebo asistovanou sebevraždu.2
Otázka bezdomovectví je v ČR nedostatečně řešena2
Otcové by měli mít právo vetovat potrat5
Otčenáškova kniha Romeo, Julie a tma by neměla být povinnou četbou na českých školách17
Otevírací doba v supermarketech by se měla změnit2
Pacienti by měli mít možnost si připlatit za nadstandardní zdravotní péči26
Památková ochrana by měla být zrušena12
Pán prstenů je pro společnost přínosnější dílo než Harry Potter1
Pasivní volební právo by mělo být omezeno maximálním věkem kandidáta14
Pat a Mat jsou pro děti dobrým vzorem2
Peníze přináší štěstí6
Pero je mocnější než meč5
Písemné práce by měly být psány po co největších celcích probrané látky1
Pivo není správným národním nápojem pro ČR1
Placené náhradní mateřství by mělo být povoleno1
Platby v hotovosti jsou v dnešní době přežitkem.1
Počet povinných předmětů vyučovaných na českých gymnáziích by měl být snížen6
Počítače škodí mládeži4
Podepsání Budapešťského memoranda byl krok špatným směrem. 1
Podíl dětí a mládeže na rozhodování ve společnosti by se měl změnit10
Podoba dnešní školy by se měla změnit1
Podpora jaderné energie je krok správným směrem2
Pohádky by se měly změnit1
Pohádky jsou pro děti škodlivé5
Pohádky mají škodlivý vliv3
Pochody hrdosti (např. Prague Pride) poškozují LGBTQ+ komunitu.1
Pochody hrdosti přináší více škody než užitku14
Pojetí vánočních svátků by se mělo změnit2
Pojídaní masa je formou kanibalismu1
Pokuty by měly odpovídat finanční situaci pachatele1
Policie ČR a státní zastupitelství by měly mít více volnosti při odhalování korupce (P)52
Politici by měli být trestáni za nepravdivé výroky2
Politici by měli být trestně stíháni za lhaní voličům6
Politické strany by měly svou kampaň financovat výhradně ze stejně vysokého státního příspěvku5
Politikům by mělo být zakázáno vlastnit média9
Polygamie by měla být legalizována20
Poměrnou část starobního důchodu by měly tvořit daňové odvody potomků.1
Pomoc rozvojovým zemím by se měla změnit11
Pomoc Řecku je cestou ke zkáze18
Pop music je škodlivá1
Populární zpěváci jsou špatným vzorem pro mládež5
Pornografie by měla být zakázána.0
Pornografie škodí společnosti2
Poskytování rozvojové pomoci by mělo být vázáno na dodržování práv žen (P)9
Postihování zcizování duševního vlastnictví je krok správným směrem2
Potraty by měly být zakázány25
Použití biometrických údajů na osobních dokladech je cesta správným směrem2
Použití síly k dosažení míru je ospravedlnitelné2
Povinná školní docházka by měla být zrušena2
Povinná tělesná výchova by měla být zrušena3
Povinná vojenská služba by měla být obnovena.13
Pozitivní diskriminace je vhodným řešením2
Pozitivní diskriminace je vhodným způsobem, jak řešit problémy menšin.28
Práce z domova by měla být v zaměstnáních, která nevyžadují fyzickou přítomnost, normou12
Pracovní týden by měl mít pouze 4 dny.11
Praha by neměla být hlavním městem ČR1
Pravidla držení psů by se měla změnit5
Právo adoptovat děti přísluší jen heterosexuálním párům5
Právo na bezplatnou zdravotní péči by mělo být omezeno86
Právo prezidenta republiky udělovat amnestii by mělo být z ústavy vypuštěno.2
Právo volit by měli mít pouze lidé s nadprůměrným výsledkem v inteligenčním testu1
Pravomoci prezidenta by měly být omezeny (P)2
Prázdniny by se měly změnit11
Preventivní válka je ospravedlnitelná6
Prezident by měl být vzorem1
Prezident by neměl mít právo udělovat milosti11
Prezident ČR by měl být volen přímo2
Prezident ČR by neměl být volen přímo1
Prezident Zeman nehájí zájmy ČR3
Prezidentský systém demokracie je lepší než parlamentní4
Pro ČR by byla přínosná vojenská základna USA na našem území2
Pro EU by bylo přínosem přijmout Turecko58
Prodej alkoholu by měl být zakázán7
Prodej drog by měl být legalizován3
Prodej tabákových výrobků by měl být zakázán1
Prohibice by měla být zavedena4
Propagace neonacismu by měla být legální3
Propůjčování a udílení státních vyznamenání by mělo být zrušeno1
Prostituce by měla být legalizována9
Prostituce by měla být legalizována (P)2
Prostitutky jsou přínosem pro společnost1
Provozní doba hypermarketů by měla být omezena2
Prvky přímé demokracie jsou škodlivé65
Předškolní docházka do mateřských škol by měla být povinná1
Při debatách by mělo být povoleno používat internet13
Příjmy vrcholových sportovců by měly být zásadně omezeny2
Přímá volba prezidenta by měla být zrušena7
Přímá volba prezidenta je krok špatný směrem5
Přístup české společnosti k menšinám by se měl změnit14
Přístup české společnosti ke kultuře by se měl změnit10
Přístup ČR k trestu smrti by se měl změnit8
Přístup EU k Turecku by se měl změnit1
Přístup k menšinám v ČR by se měl změnit1
Přístup společnosti ČR k evropské ústavě by se měl změnit1
Přístup společnosti k dopingu ve sportu by se měl změnit2
Přístup společnosti k projevům nesnášenlivosti by se měl změnit16
Přístup společnosti ke genetickému inženýrství by se měl změnit4
Přístup společnosti ke grafiti by se měl změnit1
Příští turnaj by měl proběhnout online1
Reality show by měly být zakázány1
Reality shows jsou nemorální6
Regulace populace je morální povinností2
Rehabilitace vězně by měla být hlavním účelem trestu.1
Reklama cílící na děti by měla být zakázána4
Reklama je umění2
Reklama na léky by měla být zakázána3
Reklama na nezdravé produkty by měla být zrušena5
Reklama na tabákové výrobky by měla být zakázána2
Revoluce v arabských zemích přinesou více škody než užitku10
Rodiče by neměli dětem říkat, že dárky nosí Ježíšek11
Rodiče by měli být trestně odpovědní za činy svých dětí4
Rodiče by měli mít právo odmítnout některé způsoby léčby svých dětí z náboženských důvodů5
Rodiče by měli mít právo sledovat veškerou aktivitu svých dětí na sociálních sítích45
Rodiče by mĕly mít právo odmítnout očkování svých dĕti1
Rodiče by neměli mít právo používat tělesné tresty na svých dětech5
Rodičovská dovolená by měla být rovnoměrně rozdělena mezi muže a ženu. 1
Romantické filmy přinášejí více škody než užitku5
Rovnost je přednější než prosperita.1
Rozpad Rakouska-Uherska byl chybou14
Rozvinuté země by měly zakázat dovoz zboží, při jehož výrobě nejsou dodržována práva pracujících8
Rozvojová pomoc by měla být vázána na boj proti změně klimatu24
Rozvojová pomoc by měla být vázána na dodržování lidských práv. (P)26
Rozvojové země potřebují volný obchod spíše než rozvojovou pomoc62
Růžový kapitalismus přináší více škody než užitku1
Ředitelé základních a středních škol by měli mít právo umístit ve škole kamerový monitorovací systém5
Řešení české vlády týkající se boje s virovým onemocněním COVID-19 je správné. 1
Sčítání lidu online je krok správným směrem. 1
Sdílená ekonomika by měla být zakázána 19
Sebeobětování by nemělo být považováno za ctnost1
Sebevražda není nemorální. 1
Senát by měl být zrušen1
Senát ČR je přínosem pro demokracii1
Situace v Číně spěje k revoluci40
Slevy na jízdné pro studenty a důchodce by měly být zrušeny3
Slovensko nemá právo odmítnout pomoc Řecku4
SMAZAT0
SMAZAT0
Snížení slevy na jízdné pro seniory, děti a studenty je krok správným směrem1
Snížení věkové hranice 1
Sociální sítě by měly být zakázány1
Sociální sítě by měly lidem povinně zobrazovat informace, které odporují jejich názorům3
Sociální sítě by měly mazat příspěvky obsahující dezinformace a fake news11
Sociální sítě by měly začít používat automatické technologie na mazání fake news.1
Sociální sítě by neměly být užívány dětmi.2
Sociální sítě jsou pro děti a mládež nebezpečné2
Sociální sítě přináší více škody než užitku14
Současný stav bezdomovectví by měl být řešen jinou cestou3
Současný svět si krizi zaslouží1
Současný svět si krizi zaslouží2
Soukromé školy by měly být zrušeny7
Soutěž Miss negativně ovlivňuje mladé dívky1
Soutěže krásy jsou škodlivé16
Soutěže krásy škodí ženám3
Soutěže krásy v ČR by se měly zrušit4
SPD by se měla zakázat.1
Spodní prádlo je přežitek4
Společenské očekávání, že všechny romantické vztahy musí být dlouhodobé, přináší více škody než užitku.1
Společenský narativ, že s radikály se nediskutuje, přináší více škody než užitku6
Sportovci a sportovkyně by měli být stejně finančně ohodnocováni.2
Sportovci by měli mít povinnost reprezentovat v národním týmu3
Sportovci by měli mít právo startovat na olympijských hrách bez ohledu na politické problémy v jejich zemích10
Sportovci by neměli být penalizováni za odmítání komunikace s médii1
Sportovní kluby by měly být trestány za chování svých fanoušků8
Stahování a sdílení hudby a filmů bez souhlasu autora by mělo být legalizováno31
Stahování hudby a filmů by mělo být zakázáno1
Stanování ve volné přírodě by mělo být povoleno1
Stát by měl financovat pouze ty vysokoškolské obory, jejichž absolventů je na trhu práce nedostatek21
Stát by měl finančně podporovat nízkopříjmové rodiny za to, že nemají děti.1
Stát by měl finančně podporovat pořádaní vrcholných mezinárodních sportovních akcí3
Stát by měl lépe kontrolovat trh s alkoholem (P)3
Stát by měl lépe řešit problematiku obezity u dětí a mládeže (P)9
Stát by měl místo peněz v rámci systému sociálních dávek lidem dávat sociální statky (tj. stravenky, vzdělávací kurzy, slevy na bydlení…)1
Stát by měl podporovat rekreační sportování mládeže namísto vrcholového sportu2
Stát by měl poskytovat antikoncepci zdarma3
Stát by měl poskytovat rychlý internet zdarma17
Stát by měl poskytovat vzdělání každému dítěti1
Stát by měl snižovat konzumaci alkoholu. (P)1
Stát by měl trestat rodiče obézních dětí5
Stát by měl zakázat life stylové časopisy. 1
Stát by měl zavést pouze jednu sazbu nepřímé daně pro všechny výrobky a služby42
Stát by neměl finančně podporovat sport3
Stát by neměl finančně podporovat umění 7
Stát by neměl jakkoliv omezovat projevy názoru60
Stát by neměl omezovat otevírací dobu podniků, které prodávají alkohol4
Stát by neměl omezovat výdaje na předvolební kampaň28
Stát by neměl podporovat veřejnoprávní média2
Stát by nikdy neměl podporovat krachující podniky12
Stát nepotřebuje veřejnoprávní média6
Státní svátky nejsou naše svátky9
Státní úředníci nemají právo stávkovat 3
Státy BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) jsou hrozbou pro Evropu2
Státy by měly mít právo na jaderné zbraně1
Státy by měly přijmout opatření k řešení obezity občanů (P)1
Státy EU by měly přijmout opatření k lepší integraci muslimů (P) 28
Státy porušující lidská práva by neměly mít přístup na olympijské hry2
Strany v této debatě by se měly prohodit1
Struktura televizního programu by se měl změnit2
Střední odborné školy by měly nahradit gymnázia1
Střední školy by měly zásadně zvýšit počet volitelných předmětů na úkor povinných7
Středoškoláci by měli mít možnost volit si svůj vlastní rozvrh.1
Středoškoláci s dobrým prospěchem by neměli mít povinnost chodit do školy31
Středoškoláci s vyznamenáním by neměli mít povinnost chodit do školy 1
Studenti a učitelé by měli mít stejné slovo ve školních záležitostech1
Studenti by měli mít větší výběr volitelných předmětů po celou dobu studia1
Studenti SŠ by měli být náhodně testováni na přítomnost drog v moči8
Studenti SŠ by měli povinně vykonávat dobročinnost ve svém volném čase5
Studenti středních škol by měli povinně strávit půl roku studiem v zahraničí1
Studenti středních škol přistižení při podvádění by měli být vyloučeni17
Studenti středních škol přistižení při podvádění by měli být vylučováni0
Studentky na základních školách by měly mít povinně hodiny vaření.1
Studium na GJŠ v Přerově je dobrou alternativou pro budoucnost vašeho dítěte2
Sudán se neměl rozdělit1
Superhrdinové by měli v boji se zločinem používat smrtící prostředky7
Superhrdinové přináší více škody než užitku2
Svatý Valentýn není pravý svátek lásky2
Svět bez influencerů by byl lepší.1
Svět bez Vánoc by byl lepší1
Svět by měl prosazovat jadernou energii 3
Svět potřebuje silné Spojené státy americké6
Svět ve kterém neexistuje mezilidská soutěživost je lepí než ten současný1
Svět, ve kterém lze obchodovat se zbývajícími roky svého života je dobrý.1
Svoboda projevu by neměla být nijak limitována9
Svoboda slova by měla být absolutní1
Symboly české státnosti by se měly změnit1
Systém 2 politických stran by byl pro ČR řešením1
Systém voleb do PS PČR by měl být změněn. 1
Škola by měla vychovávat k vlastenectví7
Škola by se měla přizůsobit studentům více než studenti škole1
Škola by se měla změnit8
Školní uniformy by měly být povinné7
Školní známky by měly být zrušeny17
Školy by měly být rozděleny podle pohlaví4
Školy by měly být rozděleny podle pohlaví (P)2
Školy by měly mít právo zadržovat osobní majetek2
Školy by měly poskytovat kondomy zdarma svým studentům (P)2
Školy by se kvůli coronaviru měly postupně zavírat jako poslední nikoliv první možnost.1
Školy v ČR by se měly změnit9
Tabák: rozlučme se s Kolumbovým dědictvím2
Tato strana lituje existence Přiznání Gyrecu1
Tato vláda by jako environmentální hnutí volila radikální metody boje za své cíle (např. blokování silnic nebo poškozování soukromého majetku). 1
Tato vláda by jako Evropská unie přijala uprchlíky z polsko-běloruské hranice11
Tato vláda by jako Joe Biden nekandidovala na prezidenta USA v roce 20248
Tato vláda by osvobodila prokazatelně usvědčeného vůdce imigrantů aby zabránila násilným protestům1
Tato vláda by podstatně zvedla výši důchodu za každé vychované dítě5
Tato vláda by u soudu umožnila využívat nelegálně získané důkazy (např. nelegální odposlechy, důkazy získané bez povolení k prohlídce či krádeží, atd.)10
Tato vláda by zakázala reklamu na alkoholové a tabákové výrobky1
Tato vláda lituje vzrůstající role digitálních médií v životě dětí8
Telenovely škodí psychice více než akční krváky10
Tělesná výchova na středních školách by měla být dobrovolná32
Tělesné tresty na dětech jsou ospravedlnitelné4
Tělesné tresty na školách jsou neospravedlnitelné1
Televize by se měla změnit13
Televize přináší více škody než užitku1
Tělocvik na středních školách by měl být povinný2
Testování na zvířatech by mělo být zakázáno4
TOP 3 debatéři1
TOP 5 debatních flopů1
TOP 5 flopů MGO2
TOP 5 historických hlav českých zemí1
TOP 5 Nejlepších dní pracovního klidu1
Tradiční úlohy muže a ženy v rodině jsou v moderní společnosti přežitkem27
Trávit prázdniny v ČR je lepší než je trávit v zahraničí2
Trest smrti je nemorální2
Trest smrti je neospravedlnitelný1
Trest smrti je ospravedlnitelný2
Tresty za násilné trestné činy by se měly zvýšit.1
Turecko by mělo být vyloučeno za NATO1
Turecko by mělo vstoupit do EU4
Turecko by se před vstupem do EU mělo změnit12
Tuto tezi bychom neměli debatovat1
U pacientů s malou nadějí na vyléčení by lékaři měli upřednostnit léčení symptomů před léčením samotné nemoci3
Účast ve volbách by měla být povinná.10
Učitelé by měli mít právo fyzicky trestat žáky5
Učitelé by měli mít právo sledovataktivitydětí na počítačích a telefonech ve škole1
Učitelé by měli od žáků za výuku dostávat hodnocení2
UFO existuje3
Umělcům by neměly být vypravovány státní pohřby.3
Umělecké předměty (hudební a výtvarná výchova) by měly být od druhého stupně základní školy nahrazeny informatickou13
Upřednostňujeme Beatles před Mozartem1
Uzavírací klauzule pro vstup do poslanecké sněmovny ČR by měla být zrušena2
Uzavření hranic EU před imigranty je krok správným směrem1
Užívání a distribuce marihuany by mělo být legalizováno2
V boji s chudobou "třetího světa" bychom měli postupovat jinak než doposud1
V České republice by měl být omezen vjezd automobilů do center měst (P)3
V České republice by mělo být zavedeno obecné referendum.2
V České republice by na ZŠ a SŠ měly být zavedeny školní uniformy2
V ČR by měla být zakázána distribuce tištěných letáků a reklamních tiskovin5
V ČR by měla být zavedena přímá demokracie8
V dějepise na základních školách by se měly učit jen dějiny 20. století21
V éře internetu by supermarkety neměly distribuovat tištěné letáky3
V EU by měla být zavedena daň z majetku.1
V Evropě by se měly legalizovat všechny drogy2
V hodinách literatury by měl Harry Potter nahradit Staré pověsti české9
V případě zjištění závažného onemocnění plodu by matka musela podstoupit ukončení těhotenství1
V restauracích by mělo být zakázáno kouření10
Václav Klaus by měl být znovu zvolen prezidentem ČR.4
Váha volebního hlasu občana by měla záviset na výši jím odvedených daní22
Válka proti terorismu nezvýšila naši bezpečnost28
Vánoce bychom měli slavit jinak (P)1
Vánoce přináší více škody než úžitku3
Vánoční cukroví by nemělo patřit mezi vánoční tradice. 1
Vánoční cukroví by se mělo jíst po celý rok.1
Včelka Mája je klíčem ke zdravému životu. 1
Ve společném státě se Slováky by Čechům bylo lépe2
Ve škole by neměly být vánoční ozdoby jako náboženské symboly1
Vědci jsou nebezpeční3
Vědecký pokrok je hrozbou52
Vedení GJKT by mělo umožnit maturitu z tělocviku.1
Vegetariánství je módní výstřelek5
Vegetariánství je škodlivé1
Věk pro řízení auta (bez dospělého dozoru) by měl být snížen na 16 let1
Věková hranice podávání alkoholu by se měla posunout1
Velké sporotvní akce by neměly být pořádány v zemích porušující lidská práva15
Veřejná doprava by měla být zdarma1
Veřejně činné osoby si zaslouží nadstandardní ochranu soukromí1
Veřejné projevy náboženství by se měly zakázat0
Veřejné služby jsou poskytovány lépe soukromým sektorem1
Veřejnoprávní média jsou důležitá pro demokracii3
Veřejnost by měla mít na internetu volný přístup k celému trestnímu rejstříku.45
Veškerá pozemní veřejná doprava by měla být zdarma13
Veškerá reklama by měla být zakázána38
Veškerá vojenská a finanční pomoc USA, která míří do Izraele, by měla být přesměrována na Ukrajinu1
Většina předmětů na českých gymnáziích by měla být volitelná11
Většinový volební systém je lepší než poměrný5
Vězení by se mělo zrušit.1
Vězni by neměli mít právo volit3
Vjezd motorových vozidel do center velkých měst by měl být zpoplatněn4
Vlády by měly mít možnost zmrazit bankovní účty politickým extrémistům1
Vlády by měly mít právo cenzurovat materiály zveřejněné v síti Internet1
Vlády by neměly vykupovat své občany unesené teroristy4
Vlády rozvinutých zemí by měly přijímat opatření poškozující ekonomiku (zastavení těžby černého uhlí, omezení těžkého průmyslu), pokud přispějí k řešení klimatické krize37
Vlastenectví je žádoucí.5
Vlkodlaci jsou děsivější než upíři1
Vojáci by neměli být společností považováni za hrdiny19
Vojenská intervence mezinárodních společenství do zemí s občanskými nepokoji je oprávněná.2
Volby by se měly změnit1
Volební právo by měli mít obyvatelé, nikoli občané1
Volební právo by mělo být omezeno.1
Volební právo v ČR by se mělo změnit (P)2
Volební věk by se měl snížit na 16 let.5
Voliči by měli preferovat zavedené strany před stranami nově vzniklými3
Volno v průběhu školního roku by se mělo změnit2
Vox populi je přežitek1
Vrcholové sportovní akce by neměly být financovány z veřejných zdrojů6
Vstup do muzeí a galerií by měl být zdarma 6
Vstup mladých do politických stran by měl být podporován (P)1
Všechny děti by měly před nástupem do školy povinně navštěvovat školku7
Všichni bychom měli být vegani8
Výhody turistiky převyšují nevýhody1
Vyhoštění ruských diplomatů je adekvátní reakcí na výbuch muničních skladů ve Vrběticích.1
Výchova předškolních a mladších školních dětí rodiči by měla být považována za plnohodnotné zaměstnání placené státem2
Výchovy by se neměly známkovat.3
Výplata sociálních dávek rodičům by měla být podmíněna školní docházkou jejich dětí.2
Vysoké školy by měly být placené5
Vysokoškolské vzdělání v České republice by mělo být zpoplatněno1
Výstavba prvků protiraketové obrany je pro Evropu přínosem1
Výstavba radarového zařízení v Brdech je pro ČR přínosem1
Výuka 2. cizího jazyka na školách by měla být zrušena. 1
Využívání PC ve škole je nutné změnit1
Vývoj jaderných zbraní přinesl více škody než užitku63
Výzkum vesmíru je mrhaní drahocennými zdroji2
Vztah lidí k přírodě by se měl změnit9
Youtubeři mají negativní vliv na děti a mládež12
Za předpokladu že existuje daná technologie a je totálně bezpečná, tak bychom měli dovolit lidem mazat si své vlastní vzpomínky.1
Za předpokladu, že taková technologie existuje, tato vláda by umožnila lidem prodávat a kupovat roky, které jim zbývají do konce života4
Za určitých okolností by vláda měla lhát svým občanům73
Začátek výuky na českých středních školách by měl být posunut na 9:003
Zahraniční politika ČR by se měla změnit (P)4
Zahraniční politika EU by se měla změnit6
Zajištění bezpečnosti silniční dopravy před školami by se mělo změnit0
Zákaz fyzického trestání dětí je žádoucí4
Zákaz nošení burek v Evropě přináší více škody než užitku28
Zákaz výstavby muslimských náboženských staveb v evropských zemích je krok špatným směrem4
Zákaz zahalování přináší více škody než užitku1
Zakažme kouření ve veřejných stravovacích podnicích4
Základní a střední školy by měly ve školním roce 2020/2021 vyučovat primárně v online formě.1
Zaměstnanci v soukromém sektoru by neměli mít pravo stávkovat.1
Zaměstnavatel by měl mít právo propustit zaměstnance bez udání důvodu33
Západní demokracie by měly omezit vliv Číny ve světě (P)97
Západní demokracie by měly zlepšit situaci obyvatelstva KLDR (P)25
Západní země by měly bojovat proti dětské práci v zemích třetího světa (P)17
Západní země by měly otevřít své hranice imigrantům1
Zavedení otroctví je krok dobrým směrem 1
Zavedení přímé volby prezidenta byl krok správným směrem1
Zavedení přímé volby prezidenta přineslo víc škody než užitku3
Zavedení Schengenského prostoru přineslo více škody než užitku24
Zavedení školného na českých vysokých školách je krok špatným směrem67
Zavedení zálohovaných kelímků na festivalech je krok špatným směrem1
Závěr pohádky o Karkulce by se měl změnit1
Závěr pohádky o Sněhurce by se měl změnit5
Zdravotnictví by mělo být totálně bezplatné1
Zdravotnictví by nemělo být bezplatné63
Ze škol by měly být odstraněny automaty na kávu a sladkosti (P)1
Země EU by měly prosazovat u muslimských přistěhovalců politiku asimilace namísto multikulturalismu25
Země EU by měly udělovat azyl ruským dezertérům13
Zkrášlující plastické operace by měly být zakázány.25
Zločin vlastizrady by se měl trestat smrtí7
Změna etnicity filmových postav ve prospěch etnických menšin je přínosná14
Známkování na školách by mělo být zrušeno10
Známkování na školách přináší více škody než užitku.7
Zoologické zahrady by měly být zrušeny21
Způsob adventu by se měl změnit5
Způsob platového ohodnocení manažerů by se měl změnit0
Způsob přijímání na vysoké školy by se měl změnit (P)4
Způsob volby prezidenta ČR by se měl změnit3
Způsob volby prezidenta ČR by se měl změnit (P)0
Způsob využívání zvířat ke sportu a zábavě by se měl změnit10
Způsob, jakým jsou vybíráni naši vůdcové, by se měl změnit10
Zrušení „sweatshopů“ v zemích třetího světa by přineslo více škody než užitku.1
Zveřejňování odměn1
Zvířata by neměla být zneužívána ke sportu a zábavě5
Zvířata by v cirkuse neměla vystupovat0
Zvyšování státních výdajů ekonomickou krizi nezastaví18
Žáci by měli absolvovat povinnou školní docházku pouze na jednotných nevýběrových základních školách.48
Žáci by měli mít právo dát vyhazov svému učiteli. 2
Žáci základních a středních škol by měli mít možnost používat velké jazykové modely (např. ChatGPT) při psaní domácích úkolů6
Žádný zaměstnanec by neměl dostávat více než desetinásobek nejnižšího platu ve firmě23
Žákům gymnázií v ČR by v posledních dvou ročnících studia mělo být umožněno studovat jen pět předmětů dle jejich výběru1
Žena potřebuje muže jako ryba velociped9
Ženy mají těžší úděl než muži8
Život na vesnici je lepší než život ve městě.2
Život v Praze je lepší než v Brně1
Život ve městě je lepší než život na vesnici24