ADK ČR greybox teze
cz | en | 2023/2024

nepřihlášený uživatel přihlásit

jazyk: cz | en | de | fr

podle kategorie

Vzdělání / Education

tezedebaty
Boarding schools jsou přínosné pro vzdělávací systém ČR2
Být mladý je zábava8
Část hodin literatury na středních školách by měla být nahrazena výukou klasických filmů2
Část výukových předmětů na českých SŠ by měloo být vyučováno v angličtině1
ČR by měla zvýšit podporu technických oborů vysokých škol na úkor oborů humanitních a sociálních11
Debatní turnaje by měly být spíše v přírodě, než ve městech2
Debatní turnaje jsou lepší ve městech než na vesnici4
Děti by se měly změnit2
Dobrovolnictví by mělo být pro studenty SŠ povinné2
Docházka do mateřské školy by měla být v posledním roce před nástupem na základní školu povinná (P)4
Domácí úkoly by měly být zrušeny18
Encyklopedický všeobecný přehled je přežitek2
Hranice trestní odpovědnosti by měla být snížena8
Internátní školy vedou k lepšímu vzdělání a výchově žáků3
Jedničkáři by měli mít právo nechodit do školy.3
Kamenné knihovny ztratily svůj význam4
Každý středoškolák by měl povinně strávit rok studiem v zahraničí21
Komunitní dobročinná činnost by měla být pro studenty SŠ povinná v jejich volném čase3
Koncepce českého školství by měla být od základu změněna (P)66
Maturita v ČR by neměla obsahovat povinné předměty11
Maturita z matematiky by měla být povinná16
Měli bychom debatovat pouze v českém jazyce1
Měli bychom zavést školné na veřejných vysokých školách4
Mládež by měla mít větší slovo ve společnosti2
Mládež by se měla změnit1
Na českých středních školách by se v humanitních a společenskovědních předmětech mělo zkoušet spíše formou psaní esejí, než testováním znalostí zapamatovaných z probírané25
Na českých školách by mělo být znovuzavedeno užívání tělesných trestů8
Na českých vysokých školách by mělo být zavedeno školné.1
Na středních školách by měl být zvýšen počet hodin přírodovědných předmětů na úkor humanitních věd.1
Na školách by měl být zaveden systém rozdělování studentů do tříd podle výsledků.1
Na školách by měla být zavedena povinná náboženská výchova.1
Na školách by mělo být zavedeno více hodin tělesné výchovy.3
Na všechny studijní obory s maturitou by měly být povinné přijímací zkoušky.4
Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež v našem městě by se měla změnit3
Násilné počítačové hry by měly být zakázané16
Název Gymnázia Nymburk by měl být změněn na Gymnázium Bohumila Hrabala3
Osmiletá gymnázia by měla být zakázána13
Písemné práce by měly být psány po co největších celcích probrané látky1
Počet povinných předmětů vyučovaných na českých gymnáziích by měl být snížen6
Počítače škodí mládeži4
Podoba dnešní školy by se měla změnit1
Povinná školní docházka by měla být zrušena2
Povinná tělesná výchova by měla být zrušena3
Právo adoptovat děti přísluší jen heterosexuálním párům5
Prázdniny by se měly změnit11
Předškolní docházka do mateřských škol by měla být povinná1
Rodiče by neměli mít právo používat tělesné tresty na svých dětech5
Rozvojová pomoc by měla být vázána na dodržování lidských práv. (P)26
Soukromé školy by měly být zrušeny7
Stát by měl poskytovat vzdělání každému dítěti1
Středoškoláci by měli mít možnost volit si svůj vlastní rozvrh.1
Středoškoláci s dobrým prospěchem by neměli mít povinnost chodit do školy31
Studenti a učitelé by měli mít stejné slovo ve školních záležitostech1
Studenti by měli mít větší výběr volitelných předmětů po celou dobu studia1
Studenti SŠ by měli povinně vykonávat dobročinnost ve svém volném čase5
Studenti středních škol by měli povinně strávit půl roku studiem v zahraničí1
Studenti středních škol přistižení při podvádění by měli být vyloučeni17
Studenti středních škol přistižení při podvádění by měli být vylučováni0
Studentky na základních školách by měly mít povinně hodiny vaření.1
Studium na GJŠ v Přerově je dobrou alternativou pro budoucnost vašeho dítěte2
Školní známky by měly být zrušeny17
Školy by měly být rozděleny podle pohlaví (P)2
Tělesná výchova na středních školách by měla být dobrovolná32
Tělesné tresty na dětech jsou ospravedlnitelné8
Tělocvik na středních školách by měl být povinný2
Učitelé by měli od žáků za výuku dostávat hodnocení2
Většina předmětů na českých gymnáziích by měla být volitelná11
Volno v průběhu školního roku by se mělo změnit2
Všechny děti by měly před nástupem do školy povinně navštěvovat školku7
Výchovy by se neměly známkovat.3
Vysoké školy by měly být placené5
Vysokoškolské vzdělání v České republice by mělo být zpoplatněno1
Zákaz fyzického trestání dětí je žádoucí4
Západní země by měly bojovat proti dětské práci v zemích třetího světa (P)17
Zavedení školného na českých vysokých školách je krok špatným směrem67
Způsob přijímání na vysoké školy by se měl změnit (P)4
Žákům gymnázií v ČR by v posledních dvou ročnících studia mělo být umožněno studovat jen pět předmětů dle jejich výběru1