ADK ČR greybox teze
cz | en | 2023/2024

nepřihlášený uživatel přihlásit

jazyk: cz | en | de | fr

podle kategorie

Lidská práva / Human rights

tezedebaty
Aktivní volební právo by měli mít jen vysokoškolsky vzdělaní občané.1
Branná povinnost by současným mladým prospěla3
Cenzura je žádoucí4
Církve by měly povinně oddávat homosexuální páry.15
Čína by měla přestat okupovat Tibet1
Demokracie a lidská práva by měly mít přednost před ekonomickými zájmy.1
Demokratické země by neměly uzavírat obchodní dohody se zeměmi porušujícími lidská práva.9
Demokraticky zvolení islamisté jsou lepší než sekulární diktátoři27
Dost bylo rasizmu11
Eutanázie by se měla legalizovat15
Euthanázie je ospravedlnitelná2
Euthanázie je vhodnou alternativou pro nevyléčitelně nemocné1
Fyzické tresty by měly být zavedeny6
Je lepší protestovat a poškodit budoucnost svých dětí, než mlčky souhlasit s autoritativním/diktátorským režimem40
Je lepší trpět pro své přesvědčení, než žít klidný život se svědomím toho, že jsem mlčel2
Každý by měl mít povinnost darovat krev.2
Každý by měl mít právo bez omezení držet střelnou zbraň.2
Kultura je důležitější než lidská práva1
Měli bychom legalizovat všechny drogy.7
Měli bychom zakázat potraty20
Měli bychom zavést prohibici5
Měli bychom zavést trest smrti51
Mezinárodní společenství by mělo zasahovat do vnitřního vývoje méně rozvinutých zemí51
Mučení osob podezřelých z terorismu by mělo být legalizováno.3
Mučení osob podezřelých z terorismu je ospravedlnitelné4
Muslimské dívky by měly mít právo se ve škole zahalovat.16
Nezletilé dívky by neměly mít právo podstoupit potrat bez souhlasu rodičů. 4
Otcové by měli mít právo vetovat potrat5
Pomoc rozvojovým zemím by se měla změnit11
Poskytování rozvojové pomoci by mělo být vázáno na dodržování práv žen (P)9
Potraty by měly být zakázány25
Právo na bezplatnou zdravotní péči by mělo být omezeno86
Prodej drog by měl být legalizován3
Přístup české společnosti k menšinám by se měl změnit14
Přístup ČR k trestu smrti by se měl změnit8
Rodiče by mĕly mít právo odmítnout očkování svých dĕti1
Rozvinuté země by měly zakázat dovoz zboží, při jehož výrobě nejsou dodržována práva pracujících8
Rozvojová pomoc by měla být vázána na dodržování lidských práv. (P)26
Stahování a sdílení hudby a filmů bez souhlasu autora by mělo být legalizováno31
Stát by neměl jakkoliv omezovat projevy názoru60
Státy porušující lidská práva by neměly mít přístup na olympijské hry2
Tabák: rozlučme se s Kolumbovým dědictvím2
Tělesné tresty na školách jsou neospravedlnitelné1
Trest smrti je nemorální2
Trest smrti je neospravedlnitelný1
Trest smrti je ospravedlnitelný2
V boji s chudobou "třetího světa" bychom měli postupovat jinak než doposud1
V Evropě by se měly legalizovat všechny drogy2
Velké sporotvní akce by neměly být pořádány v zemích porušující lidská práva15
Vojenská intervence mezinárodních společenství do zemí s občanskými nepokoji je oprávněná.2
Zavedení otroctví je krok dobrým směrem 1