ADK ČR greybox teze
cz | en | 2024/2025

nepřihlášený uživatel přihlásit

jazyk: cz | en | de | fr

podle kategorie

Ekonomie / Economics

tezedebaty
Bio-paliva přináší více škody než užitku2
Boj proti globálnímu oteplování přináší více škody než užitku61
Budoucnost Evropy je v imigraci3
ČR by měla co nejdříve přijmout euro38
ČR by měla přijmout opatření k vyrovnání výše platu mužů a žen (P)34
Demokracie a lidská práva by měly mít přednost před ekonomickými zájmy.1
Demokratické země by neměly uzavírat obchodní dohody se zeměmi porušujícími lidská práva.9
EU by měla dávat přednost snižování příjmové nerovnosti před ekonomickým růstem55
EU by měla mít právo vetovat schodkové rozpočty svých členských států3
Evropa by měla opustit koncepci sociálního státu60
Hotovost by měla být zrušena2
Imigranti jsou pro svou cílovou zemi přínosem.2
Každý bezdomovec by měl mít právo na jídlo a přístřeší5
Kultura by neměla být podporována z veřejných zdrojů.2
Liberalizace obchodu s potravinami je cestou z potravinové krize45
Měli bychom zakázat prodej produktů vyrobených v zemích třetího světa pomocí dětské práce1
Měli bychom zavést progresivní daň.3
Mezinárodní ekonomické sankce přináší více škody než užitku47
Mezinárodní měnový fond přináší více škody než užitku64
Mezinárodní společenství by mělo zasahovat do vnitřního vývoje méně rozvinutých zemí51
Minimální mzda by měla být zrušena66
Mít veřejné služby v soukromých rukách je lepší než ve vlastnictví státu1
Neomezená spotřeba je ostudou2
Nezaměstnaní by měli mít povinnost si svoje sociální dávky odpracovat12
Nezaměstnaní by neměli mít právo volit1
Obamův plán řešení ekonomické krize je cestou ke zkáze7
Obchodní řetězce v ČR by se měly změnit12
Obchody by měly být ve sváteční dny zavřeny1
Obchody by měly mít o svátcích a nedělích zavřeno3
Odměňování špičkových manažerů by se mělo změnit1
Organizace dobrovolné pomoci by se měla změnit8
Otevírací doba v supermarketech by se měla změnit2
Platby v hotovosti jsou v dnešní době přežitkem.1
Poměrnou část starobního důchodu by měly tvořit daňové odvody potomků.1
Pomoc rozvojovým zemím by se měla změnit11
Pomoc Řecku je cestou ke zkáze18
Právo na bezplatnou zdravotní péči by mělo být omezeno86
Provozní doba hypermarketů by měla být omezena2
Rozvinuté země by měly zakázat dovoz zboží, při jehož výrobě nejsou dodržována práva pracujících8
Rozvojové země potřebují volný obchod spíše než rozvojovou pomoc62
Sdílená ekonomika by měla být zakázána 19
Slovensko nemá právo odmítnout pomoc Řecku4
Současný svět si krizi zaslouží2
Současný svět si krizi zaslouží1
Stát by měl zavést pouze jednu sazbu nepřímé daně pro všechny výrobky a služby42
Stát by neměl omezovat otevírací dobu podniků, které prodávají alkohol4
Stát by nikdy neměl podporovat krachující podniky12
Státní úředníci nemají právo stávkovat 3
Státy BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) jsou hrozbou pro Evropu2
V boji s chudobou "třetího světa" bychom měli postupovat jinak než doposud1
Výhody turistiky převyšují nevýhody1
Západní země by měly bojovat proti dětské práci v zemích třetího světa (P)17
Západní země by měly otevřít své hranice imigrantům1
Způsob platového ohodnocení manažerů by se měl změnit0
Zvyšování státních výdajů ekonomickou krizi nezastaví18