ADK ČR greybox teze
cz | en | 2023/2024

nepřihlášený uživatel přihlásit

jazyk: cz | en | de | fr

podle kategorie

Česká republika / Czech Republic

tezedebaty
Část výukových předmětů na českých SŠ by měloo být vyučováno v angličtině1
Česká republika by měla lépe řešit problematiku bezdomovectví (P)1
Česká republika by se měla stát monarchií3
Česká republika je úspěšnou zemí1
Česká republika nepotřebuje nadzvukové bojové stíhačky1
České předsednictví Rady EU je úspěchem6
ČR by měla bojovat proti zadlužení svých občanů (P)51
ČR by měla co nejdříve přijmout euro38
ČR by měla lépe chránit oběti domácího násilí (P)61
ČR by měla omezit konzumaci alkoholu (P)4
ČR by měla omezit spotřebu cukru (P)1
ČR by měla přestat poskytovat rozvojovou pomoc2
ČR by měla přijmout opatření k vyrovnání výše platu mužů a žen (P)34
ČR by měla vyhlásit neutralitu2
ČR by měla zavést monarchii2
ČR by měla zvýšit podporu technických oborů vysokých škol na úkor oborů humanitních a sociálních11
Demokratické strany by měly odmítat KSČM jako koaličního partnera.3
Doprava v ČR by se měla změnit13
Koncepce českého školství by měla být od základu změněna (P)66
Maturita v ČR by neměla obsahovat povinné předměty11
Miloš Zeman škodí ČR.1
Na českých školách by mělo být znovuzavedeno užívání tělesných trestů8
Na českých vysokých školách by mělo být zavedeno školné.1
Národní knihovna Jana Kaplického patří do Prahy1
Olympijské hry patří do Prahy3
Olympijské hry v roce 2016 patří do Prahy2
Otázka bezdomovectví je v ČR nedostatečně řešena2
Pivo není správným národním nápojem pro ČR1
Počet povinných předmětů vyučovaných na českých gymnáziích by měl být snížen6
Pravomoci prezidenta by měly být omezeny (P)2
Prezident ČR by měl být volen přímo2
Pro ČR by byla přínosná vojenská základna USA na našem území2
Přístup české společnosti k menšinám by se měl změnit14
Přístup české společnosti ke kultuře by se měl změnit10
Přístup ČR k trestu smrti by se měl změnit8
Přístup k menšinám v ČR by se měl změnit1
Přístup společnosti ČR k evropské ústavě by se měl změnit1
Senát ČR je přínosem pro demokracii1
Slevy na jízdné pro studenty a důchodce by měly být zrušeny3
Soutěže krásy v ČR by se měly zrušit4
Symboly české státnosti by se měly změnit1
Systém 2 politických stran by byl pro ČR řešením1
Systém voleb do PS PČR by měl být změněn. 1
Školy v ČR by se měly změnit9
Trávit prázdniny v ČR je lepší než je trávit v zahraničí2
Uzavírací klauzule pro vstup do poslanecké sněmovny ČR by měla být zrušena2
V České republice by mělo být zavedeno obecné referendum.2
V České republice by na ZŠ a SŠ měly být zavedeny školní uniformy2
V ČR by měla být zakázána distribuce tištěných letáků a reklamních tiskovin5
V ČR by měla být zavedena přímá demokracie8
Václav Klaus by měl být znovu zvolen prezidentem ČR.4
Ve společném státě se Slováky by Čechům bylo lépe2
Vysokoškolské vzdělání v České republice by mělo být zpoplatněno1
Zahraniční politika ČR by se měla změnit (P)4
Zavedení přímé volby prezidenta byl krok správným směrem1
Zavedení přímé volby prezidenta přineslo víc škody než užitku3
Zavedení školného na českých vysokých školách je krok špatným směrem67
Způsob volby prezidenta ČR by se měl změnit3
Žákům gymnázií v ČR by v posledních dvou ročnících studia mělo být umožněno studovat jen pět předmětů dle jejich výběru1
Život v Praze je lepší než v Brně1