ADK ČR greybox teze
cz | en | 2024/2025

nepřihlášený uživatel přihlásit

jazyk: cz | en | de | fr

podle kategorie

Škola / School

tezedebaty
Alejwiki by neměla existovat1
Boarding schools jsou přínosné pro vzdělávací systém ČR2
Část hodin literatury na středních školách by měla být nahrazena výukou klasických filmů2
Část výukových předmětů na českých SŠ by měloo být vyučováno v angličtině1
České školy by měly vést k vlastenectví (P)2
ČR by měla zvýšit podporu technických oborů vysokých škol na úkor oborů humanitních a sociálních11
Děti by se měly změnit2
Dobrovolnictví by mělo být pro studenty SŠ povinné2
Domácí úkoly by měly být zrušeny18
Hudební výchova je lepší než výtvarná výchova1
Internátní školy vedou k lepšímu vzdělání a výchově žáků3
Jedničkáři by měli mít právo nechodit do školy.4
Jidáš do maturity z češtiny nepatří1
Jste pro zavedení školních uniforem?0
Každý středoškolák by měl povinně strávit rok studiem v zahraničí21
Komunitní dobročinná činnost by měla být pro studenty SŠ povinná v jejich volném čase3
Koncepce českého školství by měla být od základu změněna (P)66
Maturita v ČR by neměla obsahovat povinné předměty11
Maturita z matematiky by měla být povinná16
Měli bychom zavést školné na veřejných vysokých školách4
Muslimské dívky by měly mít právo se ve škole zahalovat.16
Na českých gymnáziích by měla být rozšířena výuka tělocviku2
Na českých středních školách by mělo být zavedeno povinné nošení školních uniforem14
Na českých středních školách by se v humanitních a společenskovědních předmětech mělo zkoušet spíše formou psaní esejí, než testováním znalostí zapamatovaných z probírané25
Na českých školách by mělo být znovuzavedeno užívání tělesných trestů8
Na GNA by měl být zaveden "zimní čas"1
Na gymnáziích by měla výuka začínat nejdříve v 9 hodin1
Na středních školách by měl být zvýšen počet hodin přírodovědných předmětů na úkor humanitních věd.1
Na školách by měl být zaveden systém rozdělování studentů do tříd podle výsledků.1
Na školách by měla být zavedena povinná náboženská výchova.1
Na školách by mělo být zavedeno více hodin tělesné výchovy.3
Na školách by měly být znovuzavedeny fyzické tresty11
Na všechny studijní obory s maturitou by měly být povinné přijímací zkoušky.4
Na základních školách by měla být povinná sexuální výchova4
Na ZŠ by mělo být zakázáno používání mobilních telefonů i o přestávkách8
Náplň tělesné výchovy potřebuje změnu3
Název Gymnázia Nymburk by měl být změněn na Gymnázium Bohumila Hrabala3
Písemné práce by měly být psány po co největších celcích probrané látky1
Počet povinných předmětů vyučovaných na českých gymnáziích by měl být snížen6
Podoba dnešní školy by se měla změnit1
Povinná školní docházka by měla být zrušena2
Povinná tělesná výchova by měla být zrušena3
Prázdniny by se měly změnit11
Ředitelé základních a středních škol by měli mít právo umístit ve škole kamerový monitorovací systém5
Soukromé školy by měly být zrušeny7
Stát by měl poskytovat vzdělání každému dítěti1
Středoškoláci by měli mít možnost volit si svůj vlastní rozvrh.1
Středoškoláci s dobrým prospěchem by neměli mít povinnost chodit do školy31
Studenti a učitelé by měli mít stejné slovo ve školních záležitostech1
Studenti by měli mít větší výběr volitelných předmětů po celou dobu studia1
Studenti SŠ by měli být náhodně testováni na přítomnost drog v moči8
Studenti SŠ by měli povinně vykonávat dobročinnost ve svém volném čase5
Studenti středních škol by měli povinně strávit půl roku studiem v zahraničí1
Studenti středních škol přistižení při podvádění by měli být vyloučeni17
Studenti středních škol přistižení při podvádění by měli být vylučováni0
Studentky na základních školách by měly mít povinně hodiny vaření.1
Studium na GJŠ v Přerově je dobrou alternativou pro budoucnost vašeho dítěte2
Škola by měla vychovávat k vlastenectví7
Škola by se měla přizůsobit studentům více než studenti škole1
Škola by se měla změnit8
Školní uniformy by měly být povinné8
Školní známky by měly být zrušeny17
Školy by měly být rozděleny podle pohlaví4
Školy by měly být rozděleny podle pohlaví (P)2
Školy by měly mít právo zadržovat osobní majetek2
Školy by měly poskytovat kondomy zdarma svým studentům (P)2
Školy v ČR by se měly změnit9
Tělesná výchova na středních školách by měla být dobrovolná32
Tělesné tresty na školách jsou neospravedlnitelné1
Tělocvik na středních školách by měl být povinný2
Trávit prázdniny v ČR je lepší než je trávit v zahraničí2
Učitelé by měli mít právo fyzicky trestat žáky5
Učitelé by měli mít právo sledovat aktivity dětí na počítačích a telefonech ve škole1
Učitelé by měli od žáků za výuku dostávat hodnocení2
V České republice by na ZŠ a SŠ měly být zavedeny školní uniformy2
V hodinách literatury by měl Harry Potter nahradit Staré pověsti české9
Většina předmětů na českých gymnáziích by měla být volitelná11
Volno v průběhu školního roku by se mělo změnit2
Výchovy by se neměly známkovat.3
Vysoké školy by měly být placené5
Vysokoškolské vzdělání v České republice by mělo být zpoplatněno1
Využívání PC ve škole je nutné změnit1
Začátek výuky na českých středních školách by měl být posunut na 9:003
Zajištění bezpečnosti silniční dopravy před školami by se mělo změnit0
Zavedení školného na českých vysokých školách je krok špatným směrem67
Ze škol by měly být odstraněny automaty na kávu a sladkosti (P)1
Způsob přijímání na vysoké školy by se měl změnit (P)4
Žákům gymnázií v ČR by v posledních dvou ročnících studia mělo být umožněno studovat jen pět předmětů dle jejich výběru1