ADK ČR greybox teze
cz | en | 2024/2025

nepřihlášený uživatel přihlásit

jazyk: cz | en | de | fr

podle kategorie

Návrhová / Proposal

tezedebaty
Aktivní volební právo by měli mít jen vysokoškolsky vzdělaní občané.1
Aktivní volební právo by měli mít občané starší 16 let36
Aktivní volební právo by měli občané získávat na základě absolvování znalostního testu2
Alejwiki by neměla existovat1
Anonymita na internetu by měla být opuštěna7
Antikoncepční prostředky by měly být poskytovány zdarma3
Arabům by neměla být věnována zvýšená pozornost při bezpečnostních prohlídkách3
Bezdomovcům by mělo být poskytováno zdarma jídlo a přístřeší.1
Branná povinnost by měla být znovu zavedena13
Ceny špičkových léků by měly být regulovány2
Církve by měly povinně oddávat homosexuální páry.15
Civilizované společnosti by neměly využívat zvířata k vědeckým účelům1
Část hodin literatury na středních školách by měla být nahrazena výukou klasických filmů2
Část výukových předmětů na českých SŠ by měloo být vyučováno v angličtině1
Česká republika by se měla stát monarchií3
Česká republika by se měla vypořádat se svou minulostí46
České předsednictví Rady EU je úspěchem6
Čína by měla přestat okupovat Tibet1
Činnost církví by měli financovat jen věřící9
Členové vlády by měli mít zakázáno vlastnit velké podniky3
Člověk by měl udat svého souseda, pokud by věděl, že krátí stát na daních.1
Člověk by neměl chovat zvířata jako domácí mazlíčky2
Člověk by se měl vrátit na Měsíc1
ČR by měla co nejdříve přijmout euro38
ČR by měla přestat poskytovat rozvojovou pomoc2
ČR by měla vyhlásit neutralitu2
ČR by měla zavést hranolkovou daň17
ČR by měla zavést monarchii2
ČR by měla zvýšit podporu technických oborů vysokých škol na úkor oborů humanitních a sociálních11
Debatní turnaje by měly být spíše v přírodě, než ve městech2
Demokracie a lidská práva by měly mít přednost před ekonomickými zájmy.1
Demokratické strany by měly odmítat KSČM jako koaličního partnera.3
Demokratické země by neměly uzavírat obchodní dohody se zeměmi porušujícími lidská práva.9
Demokratické země by nikdy neměly omezovat občany ve vyjadřování názoru42
Demonstrace a hnutí proti islámu by měly být zakázány4
Dětem by neměly být čteny pohádky2
Děti by měly mít volební právo vykonávané jejich zákonnými zástupci7
Děti by měly ve svém volném čase vykonávat alespoň jeden sport1
Děti by neměly mít přístup k elektronickým komunikačním zařízením.2
Děti by se měly změnit2
Divadla by měla být podporována z veřejných zdrojů.1
Dobrovolnictví by mělo být pro studenty SŠ povinné2
Domácí úkoly by měly být zrušeny18
Doping v profesionálním sportu by měl být legalizován1
Doping ve sportu by měl být povolen17
Doprava by se měla změnit.13
Doprava v ČR by se měla změnit13
Držení střelných zbraní soukromými osobami by mělo být zakázáno13
Držení střelných zbraní v USA by mělo být omezeno1
Energetická politika státu by se měla změnit3
EU by měla být zastoupena v Radě bezpečnosti namísto Francie a Británie1
EU by měla dávat přednost snižování příjmové nerovnosti před ekonomickým růstem55
EU by měla do roku 2020 přijmout Ukrajinu za člena25
EU by měla mít právo vetovat schodkové rozpočty svých členských států3
EU by měla otevřít hranice imigrantům2
EU by měla více podporovat Ukrajinu5
EU by se měla více angažovat ve světových záležitostech6
Eutanázie by se měla legalizovat15
Evropa by měla opustit koncepci sociálního státu60
Evropská identita by měla být důležitější než národní identita3
Fotbalové kluby by měly platit zásah policie na fotbalových stadionech9
Fyzické tresty by měly být zavedeny6
Hanobení státních symbolů by mělo být zakázáno1
Hollywood by neměl vyučovat historii.1
Homosexuální páry by měly mít právo adoptovat děti15
Hotovost by měla být zrušena2
Hrací automaty a video-loterijní terminály by měly být zakázány4
Hranice pro odchod do důchodu pro politiky by měla být zavedena1
Hranice trestní odpovědnosti by měla být snížena8
Informace ze soukromého života politiků by se neměly zveřejňovat2
Izrael a Palestina by měli vytvořit společný stát7
Je třeba chránit identitu a soukromí mladistvých pachatelů trestné činnosti3
Jedničkáři by měli mít právo nechodit do školy.4
Jednorázové plastové obaly by měly být zakázány8
Kategorie ocenění zábavního průmyslu by neměly být oddělené podle pohlaví1
Každý bezdomovec by měl mít právo na jídlo a přístřeší5
Každý by měl mít povinnost darovat krev.2
Každý by měl mít právo bez omezení držet střelnou zbraň.2
Každý by měl mít právo bránit svůj majetek se zbraní v ruce i za cenu usmrcení zloděje30
Každý národ by měl mít právo na sebeurčení43
Každý středoškolák by měl povinně strávit rok studiem v zahraničí21
Komunitní dobročinná činnost by měla být pro studenty SŠ povinná v jejich volném čase3
Konec pohádky o perníkové chaloupce by se měl změnit2
Kouření na veřejných místech by se mělo změnit2
Kouření v restauracích by mělo být zakázáno10
Kouření ve veřejných prostorách by mělo být zakázáno16
Krym by se měl stát součástí Ruské federace1
KSČM by měla být zakázána17
Kultura by neměla být podporována z veřejných zdrojů.2
Lékaři by měli policii hlásit podezření na domácí násilí12
Léky určené pro africký trh by neměly podléhat patentové ochraně (P)9
Liberland by měl být mezinárodně uznávaným státem2
Lidé by neměli jíst maso7
Lidem by mělo být zakázáno sdružovat se k obraně své komunity se zbraní v ruce6
Máme jazyk, máme vlajku, máme hymnu, měli bychom mít svůj vlastní stát?0
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze by měl být obnoven1
Marihuana by měla být legalizována21
Maturita v ČR by neměla obsahovat povinné předměty11
Maturita z matematiky by měla být povinná16
Média by měla informovat o ženském sportu se stejnou frekvencí jako o sportu mužském1
Média by měla mít zakázáno informovat o soukromém životě celebrit5
Měla být zavedena nová "cukrová" daň2
Měli bychom bojkotovat OH v Číně10
Měli bychom dát ruce pryč od jádra1
Měli bychom debatovat pouze v českém jazyce1
Měli bychom legalizovat obchod s lidskými orgány.56
Měli bychom legalizovat všechny drogy51
Měli bychom podporovat hacktivismus1
Měli bychom podporovat legalizaci marihuany3
Měli bychom podporovat nahrazování lidské práce umělou inteligencí5
Měli bychom podporovat novou výstavbu, přestože změní historickou tvář obce3
Měli bychom podporovat stavbu národního stadionu1
Měli bychom podporovat vývoj a užívání geneticky modifikovaných organismů47
Měli bychom podporovat vývoj umělé inteligence31
Měli bychom se vzdát národních jazyků na úkor jednoho světového jazyka.2
Měli bychom se zasadit o změnu atmosféry adventu1
Měli bychom se zasadit o změnu atmosféry Vánoc2
Měli bychom třídit odpad1
Měli bychom zakázat extrémistické strany1
Měli bychom zakázat Facebook1
Měli bychom zakázat potraty20
Měli bychom zakázat pozitivní vyobrazování bývalých utlačovatelů1
Měli bychom zakázat prodej produktů vyrobených v zemích třetího světa pomocí dětské práce1
Měli bychom zakázat reklamu na alkoholické nápoje4
Měli bychom zakázat sponzorování sportovních akcí fastfoodovými společnostmi5
Měli bychom zavést kvóty na zastoupení žen ve vedení soukromých společností11
Měli bychom zavést progresivní daň.3
Měli bychom zavést prohibici5
Měli bychom zavést školné na veřejných vysokých školách4
Měli bychom zavést trest smrti51
Měli bychom zavést většinový volební systém3
Městská hromadná doprava by měla být zdarma4
Mezinárodní společenství by mělo podporovat rozvoj jaderné energetiky25
Mezinárodní společenství by mělo preventivně útočit na země vyvíjející jadernou zbraň24
Mezinárodní společenství by mělo vojensky intervenovat v Sýrii21
Mezinárodní společenství by mělo zasahovat do vnitřního vývoje méně rozvinutých zemí51
Mezinárodní společenství by nemělo zasahovat do vývoje jiných zemí3
Mezinárodní trestní soud by měl být zrušen2
MHD by měla být zdarma.26
MHD by se měla změnit2
Minimální mzda by měla být zrušena66
Mládež by měla mít větší slovo ve společnosti2
Mládež by se měla změnit1
Mladí lidé by neměli mít právo vlastnit účet na Facebooku0
Móda by se měla změnit1
Modelky by neměly být podvyživené.11
Mučení osob podezřelých z terorismu by mělo být legalizováno.3
Muslimské dívky by měly mít právo se ve škole zahalovat.16
Na českých gymnáziích by měla být rozšířena výuka tělocviku2
Na českých středních školách by mělo být zavedeno povinné nošení školních uniforem14
Na českých středních školách by se v humanitních a společenskovědních předmětech mělo zkoušet spíše formou psaní esejí, než testováním znalostí zapamatovaných z probírané25
Na českých školách by mělo být znovuzavedeno užívání tělesných trestů8
Na českých vysokých školách by mělo být zavedeno školné.1
Na GNA by měl být zaveden "zimní čas"1
Na gymnáziích by měla výuka začínat nejdříve v 9 hodin1
Na středních školách by měl být zvýšen počet hodin přírodovědných předmětů na úkor humanitních věd.1
Na školách by měl být zaveden systém rozdělování studentů do tříd podle výsledků.1
Na školách by měla být zavedena povinná náboženská výchova.1
Na školách by mělo být zavedeno více hodin tělesné výchovy.3
Na školách by měly být znovuzavedeny fyzické tresty11
Na Vánoce by se neměly rozdávat dárky.14
Na všechny studijní obory s maturitou by měly být povinné přijímací zkoušky.4
Na základních školách by měla být povinná sexuální výchova4
Na ZŠ by mělo být zakázáno používání mobilních telefonů i o přestávkách8
Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež v našem městě by se měla změnit3
Národní knihovna Jana Kaplického patří do Prahy1
Násilné počítačové hry by měly být zakázané16
NATO by mělo okupovat Sýrii22
Název Gymnázia Nymburk by měl být změněn na Gymnázium Bohumila Hrabala3
Negace by měla vyhrát7
Negace by měla vyhrát tuto debatu3
Nehas, co tě nepálí3
Neměli bychom odpouštět diktátorům77
Neměli bychom vyjednávat s teroristy7
Nezaměstnaní by měli mít povinnost si svoje sociální dávky odpracovat12
Nezaměstnaní by neměli mít právo volit1
Nezletilé dívky by neměly mít právo podstoupit potrat bez souhlasu rodičů. 4
Oba rodiče by měli na rodičovské dovolené strávit srovnatelný čas4
Občané by neměli mít právo držet střelné zbraně4
Občané starší 70 let by neměli mít právo volit.13
Obchodní řetězce v ČR by se měly změnit12
Obchody by měly být ve sváteční dny zavřeny1
Obchody by měly mít o svátcích a nedělích zavřeno3
Očkování by mělo být povinné1
Odměňování špičkových manažerů by se mělo změnit1
Ochrana životního prostředí (v našem městě) by se měla změnit23
Olympijské hry by měly být zrušeny10
Organizace dobrovolné pomoci by se měla změnit8
Orgány pro transplantaci by měly být přednostně poskytnuty lidem se zdravým životním stylem12
Osamělé a neprovdané ženy by měly mít možnost podstoupit umělé oplodnění1
Osidlování prázdných domů squattery by mělo být povoleno4
Oslava Vánoc by se měla změnit1
Osmiletá gymnázia by měla být zakázána13
Otcové by měli mít právo vetovat potrat5
Otevírací doba v supermarketech by se měla změnit2
Písemné práce by měly být psány po co největších celcích probrané látky1
Počet povinných předmětů vyučovaných na českých gymnáziích by měl být snížen6
Podíl dětí a mládeže na rozhodování ve společnosti by se měl změnit10
Podoba dnešní školy by se měla změnit1
Pohádky by se měly změnit1
Pojetí vánočních svátků by se mělo změnit2
Politici by měli být trestně stíháni za lhaní voličům6
Politické strany by měly svou kampaň financovat výhradně ze stejně vysokého státního příspěvku5
Politikům by mělo být zakázáno vlastnit média9
Polygamie by měla být legalizována20
Poměrnou část starobního důchodu by měly tvořit daňové odvody potomků.1
Pomoc rozvojovým zemím by se měla změnit11
Potraty by měly být zakázány25
Povinná školní docházka by měla být zrušena2
Povinná tělesná výchova by měla být zrušena3
Povinná vojenská služba by měla být obnovena.13
Pravidla držení psů by se měla změnit5
Právo na bezplatnou zdravotní péči by mělo být omezeno86
Právo prezidenta republiky udělovat amnestii by mělo být z ústavy vypuštěno.2
Prázdniny by se měly změnit11
Prezident by měl být vzorem1
Prezident by neměl mít právo udělovat milosti11
Prezident ČR by měl být volen přímo2
Prodej alkoholu by měl být zakázán7
Prodej drog by měl být legalizován3
Prodej tabákových výrobků by měl být zakázán1
Prohibice by měla být zavedena4
Propagace neonacismu by měla být legální3
Propůjčování a udílení státních vyznamenání by mělo být zrušeno1
Prostituce by měla být legalizována9
Provozní doba hypermarketů by měla být omezena2
Předškolní docházka do mateřských škol by měla být povinná1
Při debatách by mělo být povoleno používat internet13
Příjmy vrcholových sportovců by měly být zásadně omezeny2
Přístup české společnosti k menšinám by se měl změnit14
Přístup české společnosti ke kultuře by se měl změnit10
Přístup ČR k trestu smrti by se měl změnit8
Přístup EU k Turecku by se měl změnit1
Přístup k menšinám v ČR by se měl změnit1
Přístup společnosti ČR k evropské ústavě by se měl změnit1
Přístup společnosti k dopingu ve sportu by se měl změnit2
Přístup společnosti k projevům nesnášenlivosti by se měl změnit16
Přístup společnosti ke genetickému inženýrství by se měl změnit4
Přístup společnosti ke grafiti by se měl změnit1
Reality show by měly být zakázány1
Reklama cílící na děti by měla být zakázána5
Reklama na léky by měla být zakázána3
Reklama na nezdravé produkty by měla být zrušena5
Reklama na tabákové výrobky by měla být zakázána2
Rodiče by měli být trestně odpovědní za činy svých dětí4
Rodiče by měli mít právo odmítnout některé způsoby léčby svých dětí z náboženských důvodů5
Rodiče by měli mít právo sledovat veškerou aktivitu svých dětí na sociálních sítích45
Rodiče by mĕly mít právo odmítnout očkování svých dĕti1
Rodiče by neměli mít právo používat tělesné tresty na svých dětech5
Rozvinuté země by měly zakázat dovoz zboží, při jehož výrobě nejsou dodržována práva pracujících8
Rozvojová pomoc by měla být vázána na boj proti změně klimatu24
Ředitelé základních a středních škol by měli mít právo umístit ve škole kamerový monitorovací systém5
Sdílená ekonomika by měla být zakázána 19
Senát by měl být zrušen1
Slevy na jízdné pro studenty a důchodce by měly být zrušeny3
Sociální sítě by neměly být užívány dětmi.2
Současný stav bezdomovectví by měl být řešen jinou cestou3
Soukromé školy by měly být zrušeny7
Soutěže krásy v ČR by se měly zrušit4
Sportovci a sportovkyně by měli být stejně finančně ohodnocováni.2
Sportovci by měli mít povinnost reprezentovat v národním týmu3
Sportovní kluby by měly být trestány za chování svých fanoušků8
Stahování a sdílení hudby a filmů bez souhlasu autora by mělo být legalizováno31
Stahování hudby a filmů by mělo být zakázáno1
Stát by měl finančně podporovat nízkopříjmové rodiny za to, že nemají děti.1
Stát by měl finančně podporovat pořádaní vrcholných mezinárodních sportovních akcí3
Stát by měl podporovat rekreační sportování mládeže namísto vrcholového sportu2
Stát by měl poskytovat antikoncepci zdarma3
Stát by měl poskytovat rychlý internet zdarma17
Stát by měl poskytovat vzdělání každému dítěti1
Stát by měl trestat rodiče obézních dětí5
Stát by měl zakázat life stylové časopisy. 1
Stát by měl zavést pouze jednu sazbu nepřímé daně pro všechny výrobky a služby42
Stát by neměl finančně podporovat sport3
Stát by neměl jakkoliv omezovat projevy názoru60
Stát by neměl omezovat otevírací dobu podniků, které prodávají alkohol4
Stát by neměl omezovat výdaje na předvolební kampaň28
Stát by neměl podporovat veřejnoprávní média2
Stát by nikdy neměl podporovat krachující podniky12
Státy by měly mít právo na jaderné zbraně1
Státy porušující lidská práva by neměly mít přístup na olympijské hry2
Strany v této debatě by se měly prohodit1
Struktura televizního programu by se měl změnit2
Středoškoláci by měli mít možnost volit si svůj vlastní rozvrh.1
Středoškoláci s dobrým prospěchem by neměli mít povinnost chodit do školy31
Studenti a učitelé by měli mít stejné slovo ve školních záležitostech1
Studenti by měli mít větší výběr volitelných předmětů po celou dobu studia1
Studenti SŠ by měli být náhodně testováni na přítomnost drog v moči8
Studenti SŠ by měli povinně vykonávat dobročinnost ve svém volném čase5
Studenti středních škol by měli povinně strávit půl roku studiem v zahraničí1
Studenti středních škol přistižení při podvádění by měli být vyloučeni17
Studenti středních škol přistižení při podvádění by měli být vylučováni0
Studentky na základních školách by měly mít povinně hodiny vaření.1
Sudán se neměl rozdělit1
Superhrdinové by měli v boji se zločinem používat smrtící prostředky7
Svět by měl prosazovat jadernou energii 3
Svoboda slova by měla být absolutní1
Symboly české státnosti by se měly změnit1
Systém 2 politických stran by byl pro ČR řešením1
Systém voleb do PS PČR by měl být změněn. 1
Škola by měla vychovávat k vlastenectví7
Škola by se měla přizůsobit studentům více než studenti škole1
Škola by se měla změnit8
Školní uniformy by měly být povinné8
Školní známky by měly být zrušeny17
Školy by měly být rozděleny podle pohlaví4
Školy by měly mít právo zadržovat osobní majetek2
Školy v ČR by se měly změnit9
Tělesná výchova na středních školách by měla být dobrovolná32
Televize by se měla změnit13
Tělocvik na středních školách by měl být povinný2
Testování na zvířatech by mělo být zakázáno4
Turecko by mělo vstoupit do EU4
Turecko by se před vstupem do EU mělo změnit12
Tuto tezi bychom neměli debatovat1
U pacientů s malou nadějí na vyléčení by lékaři měli upřednostnit léčení symptomů před léčením samotné nemoci3
Účast ve volbách by měla být povinná.10
Učitelé by měli mít právo fyzicky trestat žáky5
Učitelé by měli mít právo sledovat aktivity dětí na počítačích a telefonech ve škole1
Učitelé by měli od žáků za výuku dostávat hodnocení2
Uzavírací klauzule pro vstup do poslanecké sněmovny ČR by měla být zrušena2
Užívání a distribuce marihuany by mělo být legalizováno2
V boji s chudobou "třetího světa" bychom měli postupovat jinak než doposud1
V České republice by mělo být zavedeno obecné referendum.2
V České republice by na ZŠ a SŠ měly být zavedeny školní uniformy2
V ČR by měla být zakázána distribuce tištěných letáků a reklamních tiskovin5
V ČR by měla být zavedena přímá demokracie8
V éře internetu by supermarkety neměly distribuovat tištěné letáky3
V Evropě by se měly legalizovat všechny drogy2
V hodinách literatury by měl Harry Potter nahradit Staré pověsti české9
V restauracích by mělo být zakázáno kouření10
Václav Klaus by měl být znovu zvolen prezidentem ČR.4
Váha volebního hlasu občana by měla záviset na výši jím odvedených daní22
Vánoční cukroví by se mělo jíst po celý rok.1
Věk pro řízení auta (bez dospělého dozoru) by měl být snížen na 16 let1
Velké sporotvní akce by neměly být pořádány v zemích porušující lidská práva15
Veřejnost by měla mít na internetu volný přístup k celému trestnímu rejstříku.45
Většina předmětů na českých gymnáziích by měla být volitelná11
Vězni by neměli mít právo volit3
Vjezd motorových vozidel do center velkých měst by měl být zpoplatněn4
Vlády by měly mít právo cenzurovat materiály zveřejněné v síti Internet1
Vlády by neměly vykupovat své občany unesené teroristy4
Volby by se měly změnit2
Volební právo by měli mít obyvatelé, nikoli občané1
Volební právo by mělo být omezeno.1
Volební věk by se měl snížit na 16 let.5
Voliči by měli preferovat zavedené strany před stranami nově vzniklými3
Volno v průběhu školního roku by se mělo změnit2
Vrcholové sportovní akce by neměly být financovány z veřejných zdrojů6
Všechny děti by měly před nástupem do školy povinně navštěvovat školku7
Výchova předškolních a mladších školních dětí rodiči by měla být považována za plnohodnotné zaměstnání placené státem2
Výchovy by se neměly známkovat.3
Výplata sociálních dávek rodičům by měla být podmíněna školní docházkou jejich dětí.2
Vysoké školy by měly být placené5
Využívání PC ve škole je nutné změnit1
Vztah lidí k přírodě by se měl změnit9
Za určitých okolností by vláda měla lhát svým občanům73
Začátek výuky na českých středních školách by měl být posunut na 9:003
Zahraniční politika EU by se měla změnit6
Zajištění bezpečnosti silniční dopravy před školami by se mělo změnit0
Zakažme kouření ve veřejných stravovacích podnicích4
Zaměstnavatel by měl mít právo propustit zaměstnance bez udání důvodu33
Západní země by měly otevřít své hranice imigrantům1
Závěr pohádky o Karkulce by se měl změnit1
Závěr pohádky o Sněhurce by se měl změnit5
Zdravotnictví by nemělo být bezplatné63
Země EU by měly prosazovat u muslimských přistěhovalců politiku asimilace namísto multikulturalismu25
Zločin vlastizrady by se měl trestat smrtí7
Způsob adventu by se měl změnit5
Způsob platového ohodnocení manažerů by se měl změnit0
Způsob volby prezidenta ČR by se měl změnit3
Způsob využívání zvířat ke sportu a zábavě by se měl změnit10
Způsob, jakým jsou vybíráni naši vůdcové, by se měl změnit10
Zrušení „sweatshopů“ v zemích třetího světa by přineslo více škody než užitku.1
Zvířata by neměla být zneužívána ke sportu a zábavě5
Zvířata by v cirkuse neměla vystupovat0
Žákům gymnázií v ČR by v posledních dvou ročnících studia mělo být umožněno studovat jen pět předmětů dle jejich výběru1