ADK ČR greybox teze
cz | en | 2024/2025

nepřihlášený uživatel přihlásit

jazyk: cz | en | de | fr

podle kategorie

Morální dilemata / Moral dilemmas

tezedebaty
Arabům by neměla být věnována zvýšená pozornost při bezpečnostních prohlídkách3
Eutanázie by se měla legalizovat15
Euthanázie je ospravedlnitelná2
Euthanázie je vhodnou alternativou pro nevyléčitelně nemocné1
Je lepší obětovat jednoho k záchraně pěti1
Je lepší protestovat a poškodit budoucnost svých dětí, než mlčky souhlasit s autoritativním/diktátorským režimem40
Je lepší trpět pro své přesvědčení, než žít klidný život se svědomím toho, že jsem mlčel2
Ježibaba z perníkové chaloupky se zachovala správně6
Každý bezdomovec by měl mít právo na jídlo a přístřeší5
Každý by měl mít právo bránit svůj majetek se zbraní v ruce i za cenu usmrcení zloděje30
Kdo uspokojí základní potřeby sebe a své rodiny, má morální povinnost věnovat přebytečné bohatství na odstranění chudoby2
Krádež za účelem nakrmení rodiny je ospravedlnitelná3
Lež má krátké nohy2
Měli bychom legalizovat obchod s lidskými orgány.56
Měli bychom zavést trest smrti51
Mučení osob podezřelých z terorismu by mělo být legalizováno.3
Mučení osob podezřelých z terorismu je ospravedlnitelné4
Nehas, co tě nepálí3
Orgány pro transplantaci by měly být přednostně poskytnuty lidem se zdravým životním stylem12
Pero je mocnější než meč5
Použití síly k dosažení míru je ospravedlnitelné2
Prostituce by měla být legalizována (P)2
Regulace populace je morální povinností2
Stát by měl finančně podporovat nízkopříjmové rodiny za to, že nemají děti.1
Svoboda slova by měla být absolutní1
Trest smrti je nemorální2
Trest smrti je neospravedlnitelný1
Trest smrti je ospravedlnitelný2
Vlády by neměly vykupovat své občany unesené teroristy4
Za určitých okolností by vláda měla lhát svým občanům73