ADK ČR greybox The Olympic Games should be discontinued.
cz | en | 2023/2024

nepřihlášený uživatel přihlásit

jazyk: en
teze: The Olympic Games should be discontinued.
krátký text: Olympic Games

debatováno

datumaffnegvýsledek
2020-02-15PozitivityVlhká trojkaneg 3:0více
2020-02-15Boží trojjedinostSlav Princessesaff 3:0více
2020-02-151764¹ᐟ²Neutralityneg 3:0více
2020-02-15300 g zeleniny každý denČTYŘI IKSneg 3:0více

Průměr výsledku (balloty aff:neg): 0.7500:2.2500